Katedra Stomatologii Odtwórczej

Zakład Chirurgii Stomatologicznej

Zakład Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej i Przyzębia

Zakład Patologii Jamy Ustnej

Zakład Protetyki Stomatologicznej

Zakład Stomatologii Ogólnej

Pracownia Ćwiczeń Przedklinicznych

Pracownia Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia

Zakład Technik Dentystycznych

 

Katedra Stomatologii Wieku Rozwojowego

Zakład Ortodoncji

Pracownia Ortopedii Szczękowej

Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego

 

Katedra Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji

Zakład Endodoncji

Zakład Stomatologii Zachowawczej