wstecz

II poprawa sprawdzenia wiadomości z „Ekologii”

 O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję Słuchaczy I roku Wydziału Lekarskiego, że w dniu 18 grudnia 2013 r. odbędzie się II poprawa sprawdzenia wiadomości z „Ekologii”:

o godz. 7.00    Aula 1000  CK-D UM, ul. Pomorska 251

 Na zaliczenie Studenci zgłaszają się z indeksem lub innym dokumentem poświadczającym tożsamość. Możliwe jest korzystanie z prostych kalkulatorów (nie z telefonów komórkowych).

 

St. wykładowca

Katedry Biologii i Parazytologii Lekarskiej

 dr n. med. A.Jaskółowska