wstecz

I poprawa sprawdzenia wiadomości z „Ekologii”

O G Ł O S Z E N I E

Uprzejmie informuję Słuchaczy I roku Wydziału Lekarskiego, że w dniu 11 grudnia 2013 r. odbędzie się I poprawa sprawdzenia wiadomości z „Ekologii”:

w Auli Wschodniej CK-D UM, ul. Pomorska 251 o godz. 7.00 dla grup 1 – 9

 

w Auli 1000 CK-D UM, ul. Pomorska 251 o godz. 7.00 dla grup 10 – 32

Na zaliczenie Studenci zgłaszają się z indeksem lub innym dokumentem poświadczającym tożsamość. Możliwe jest korzystanie z prostych kalkulatorów (nie z telefonów komórkowych).