Wykłady dla wszystkich studentów:
10.V-31.V, godz. 18.00-20.15, Sporna 36/50, aula

Ćwiczenia:
Środa 18.04. godz. 19.30-21.00 i środa 09.05, godz. .19.30-21.00
Lindleya 6, s.  206.

1. Łukasz Stachowicz
2. Marie-Fleur Płomińska
3. Łukasz Reczek
4. Paweł Nalej
5. Marta Walczak
6. Katarzyna Piątek
7. Felicja Sucheta
8. Karol Skrodzki
9. Klaudia Kozioł
10. Alicja Żeromińska
11. Michał Bromirski
12. Jan Rogowski
13. Aleksandra Baca
14. Adrian Komendowski
15. Stefan Fedeczko
16. Andrzej Nosek
17. Szymon Szymczak