O jakie stypendia mogę się ubiegać?

Studenci mogą ubiegać się o: stypendia socjalne, w tym dla osób niepełnosprawnych  i naukowe. Wśród stypendiów naukowych wyróżniamy:

 

Gdzie załatwiam formalności związane ze stypendium socjalnym?

Wszystkie formalności związane ze stypendiami socjalnymi należy załatwiać w Dziale ds. Bytowych Studentów.

 

Jakie warunki muszę spełnić by otrzymać stypendium socjalne? 

By dowiedzieć się o warunkach jakie należy spełnić aby otrzymać stypendium socjalne należy zapoznać się z regulaminem przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

 

Kto może starać się o stypendium rektora?

Stypendium może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe. Dodatkowo należy pamiętać że o stypendium może ubiegać się student nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów.

 

Do kiedy należy złożyć wniosek o stypendium rektora?

Terminy składania wniosków określa Prorektor do dnia 15 kwietnia każdego roku, o dokładną datę pytaj w Dziale ds. Bytowych Studentów

 

Kto może ubiegać się o stypendium ministra?

O przyznanie Stypendium Ministra może ubiegać się Student pierwszego i drugiego stopnia studiów jednolitych magisterskich nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów. O przyznanie stypendium może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 

Do kiedy należy złożyć wniosek o stypendium ministra?

Wniosek należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego do 30 września 2011r