Sesja egzaminacyjna

 

Powtarzanie

Praktyki

Fakultety

Rezygnacja ze studiów

Reaktywacja

Formalności po zakończeniu studiów

 


 

Co zrobić, aby przedłużyć sesję?

Celem przedłużenia sesji należy napisać podanie do Dziekana, uwzględniając wszystkie niezaliczone przedmioty.

Ile razy można  powtarzać  rok?

Powtarzanie roku jest możliwe tylko jeden raz w przeciągu całego toku studiów.

Kiedy mogę zapisać się na praktyki?

Studenci zamieszkali na stałe w Łodzi, Zgierzu i Pabianicach na wakacyjne praktyki studenckie zapisują się w Dziekanacie  Wydziału Lekarskiego w maju. O dokładnym  terminie  studenci zostaną poinformowani.

Studenci zamieszkali poza Łodzią, Zgierzem i Pabianicami w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego  muszą dostarczyć do dziekanatu  pisemną zgodę placówki, w której planowane jest odbycie praktyk  z wyraźnym zaznaczeniem czy wymagane jest porozumienie między placówką  a Uczelnią.

Czy mogę dostać skierowanie na praktyki w trakcie trwania roku akademickiego?

Skierowania na wakacyjne praktyki dla wszystkich studentów Wydziału Lekarskiego można odbierać z Dziekanatu Wydziału Lekarskiego   (Al. Kościuszki 4, pokój numer 11) od maja. O dokładnym terminie studenci zostaną poinformowani .

Jakich dokumentów może ode mnie wymagać placówka, która przyjmuje mnie na praktyki?

Instrukcja przyjmująca studenta na praktyki może od niego wymagać:

  • aktualnej książeczki zdrowia do celów sanitarno – epidemiologicznych
  • zaświadczenia o wykonanym szczepieniu przeciw WZW typu B
  • ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
  • ochronnego ubrania medycznego
  • identyfikatora wykonanego przez studenta.

Ile trwają praktyki?

W zależności od roku:

 •  I rok  – 4 tygodnie praktyki pielęgniarskie
 • II rok  – 4 tygodnie lekarz rodzinny / lekarz pierwszego kontaktu (przychodnia POZ)
 • III rok  – 4 tygodnie choroby wewnętrzne
 •  IV rok – 4 tygodnie w tym  2 tygodnie chirurgia ogólna  +  2 tygodnie doraźna pomoc medyczna
 •  V rok – 2 tygodnie pediatria + 2 tygodnie ginekologia

Czy muszę zapisać się na zajęcia fakultatywne?

Jeśli jesteś zapisany do grupy z językiem angielskim zaawansowanym masz obowiązek uczęszczania na 2 zajęcia fakultatywne w ciągu roku.

Jeśli jesteś zapisany do grupy z językiem angielskim podstawowym możesz, ale nie musisz uczęszczać na zajęcia fakultatywne.

Do kiedy muszę zapisać się na fakultety?

Na zajęcia fakultatywne zapisujesz się semestralnie:

 • W semestrze zimowym do połowy października
 • W semestrze letnim do końca  lutego

O ewentualnych zmianach terminu zostaniesz poinformowany drogą mailową.

Na jakie zajęcia fakultatywne mogę się zapisać?

Wybór zajęć fakultatywnych zależny jest od roku studiów na którym jesteś. Lista przedmiotów znajduje się na stronie www.fakultety.umed.lodz.pl

Co zrobić jeśli chcę zrezygnować ze studiów?

W przypadku rezygnacji ze studiów już podjętych należy zgłosić się do Dziekanatu z podaniem do Dziekana o skreślenie z listy studentów, należy dostarczyć wypełnioną kartę obiegową i legitymację studencką.

Czy istnieje możliwość powrotu na studia osoby skreślonej z listy?

Tak, w ciągu 3 lat. Należy w tym celu złożyć podanie o reaktywację i zdać pomyślnie egzamin reaktywacyjny. Jego forma i zakres jest ustalany przez Dziekana.

Jakie formalności muszę załatwić w Dziekanacie po ukończeniu studiów?

Przy rozliczaniu się po 6 roku studiów należy dostarczyć do Dziekanatu:

– kartę obiegową
– spis osiągnięć

– opłatę za dyplom w wysokości 60 złotych (+ ewentualne 40 za dyplom w j. angielskim +      podanie o wydanie dyplomu)
– 4 lub 5 zdjęć formatu 4,5×6,5
– legitymację studencką

Co zrobić jeśli nie mam żadnych osiągnięć?

Wtedy należy uzupełnić jedynie pola dotyczące praktyk wakacyjnych.

 

Jak mogę potwierdzić zagraniczne praktyki wakacyjne?

Certyfikaty z praktyk są w Dziekanacie w Waszych teczkach, o ile oczywiście je do nas dostarczyliście. Należy je tylko wymienić w spisie osiągnięć.

 

Czy muszę potwierdzać, że dostawałem stypendium?

Nie, prosimy jedynie o wypisanie jakie i w którym roku akademickim zostało przyznane.

 

Jak potwierdzić, że publikacje artykułów?

Może być to ksero pierwszej strony, wraz z tytułem i autorem/autorami.

 

Czy, żeby potwierdzić udział w konferencji wystarczy ksero certyfikatu?

Tak.

 

Jak potwierdzić udział w kołach naukowych?

Wystarczy podpis wraz z pieczątką opiekuna naukowego na papierowej wersji spisu osiągnięć.

 

Czy mam również skanować wszystkie certyfikaty i potwierdzenia i wysyłać je mailem?

Nie, potwierdzenia dołączamy jedynie do papierowej wersji spisu osiągnięć. W wersji elektronicznej wystarczy je tylko wypisać.