Do  kiedy należy wnieść opłatę za studiach niestacjonarnych – czesne?

Opłata za studia niestacjonarne powinna być wniesiona w nieprzekraczalnym terminie:

  • Semestr zimowy: 15 luty
  • Semestr letni: 30 września

Patrz uchwała 288/2010

                                                                                                     

Na jakie numery kont należy dokonywać wpłat dotyczących studiów stacjonarnych, studiów niestacjonarnych, w tym za: czesne, indeks, legitymacja, dyplom, powtarzanie, reaktywacja, nostryfikację?

Patrz drzewko opłat

 

Ile wynosi aktualne czesne na studia niestacjonarne na wydziale lekarskim na rok 2011/2012?

Patrz zarządzenie 39/2011

 

Ile wynosi opłata za indeks i duplikat indeksu?

Opłata za indeks wynosi  4,- zł, natomiast za duplikat indeksu wynosi 6,- zł

 

Ile wynosi opłata za legitymację i duplikat legitymacji?

Opłata za legitymację wynosi 17,- zł, natomiast za duplikat legitymacji wynosi 25.50,-zł

 

Ile wynosi opłata za dyplom w języku polskim, w języku angielskimi i duplikat dyplomu?

Opłata za dyplom w języku polskim wynosi 60,- zł, w języku angielskim 40,- zł, natomiast opłata za duplikat dyplomu wynosi 90,- zł

 

Ile wynosi opłata za powtarzanie?

Zgodnie z uchwałą 291/2010 opłata za powtarzanie przedmiotu uzależniona jest od ilości godzin danego przedmiotu. Opłata za każdą godzinę wynosi 30,- zł.

 

Ile wynosi opłata za reaktywację?

Zgodnie z zarządzeniem 79/2011 opłata za reaktywację wynosi 300,- zł

 

Ile wynosi opłata za nostryfikację dyplomu?

Opłata za nostryfikacje dyplomu wynosi 4000,- zł.

 

Czy istnieją jakieś ulgi w opłatach za studia?

Patrz uchwała 291/2010

Patrz  uchwała 288/2010