FAQ - Fakultety

Nie zdążyłam/ nie zdążyłem zapisać się na zajęcia fakultatywne. Czy mogę to jeszcze zrobić i w jaki sposób?

Tak, proszę napisać podanie do kierownika dziekanatu Wydziału Lekarskiego z wyjaśnieniem powodu niezapisania się w terminie oraz wskazaniem tego przedmiotu, który by Panią/ Pana interesował.

Warunkiem wpisu jest dostępność miejsc. W przypadku ich braku, zaproponowany zostanie inny dostępny fakultet.

 

Czy mogę zmienić grupę w ramach tego samego fakultetu?

Tak, istnieje taka możliwość.  Aby dokonać zmiany grupy w ramach tego samego fakultetu należy złożyć podanie o taką zmianę do prowadzącego. Po otrzymaniu zgody, należy dostarczyć podanie do opiekuna swojego roku w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego.

 

Czy mogę zmienić fakultet po zamknięciu zapisów na zajęcia?

Tak, proszę napisać podanie do kierownika dziekanatu Wydziału Lekarskiego z wyjaśnieniem powodu zmiany fakultetu oraz wskazaniem tego przedmiotu na który Pani/ Pan chcieliby się przenieść. Na podaniu wymagana jest zgoda prowadzącego.

Bardzo prosimy o przemyślane zapisy na fakultety.

 

Gdzie mogę znaleźć wykaz fakultetów?

Wykaz fakultetów dostępny jest w programach studiów na stronie Wydziału oraz na portalu do logowania się na fakultety.

 

Gdzie znajdę informacje o limitach miejsc na zajęcia fakultatywne?

Limity miejsc są dostępne na portalu do logowania się na fakultety zaraz po zalogowaniu się. Informacje te podawane są również do wiadomości starostów poszczególnych lat tuż przed zapisami.

 

Czy limit miejsc możne ulec zmianie w trakcie trwania zapisów?

Nie, limity miejsc wprowadzane są przed rozpoczęciem się zajęć. Każdy student musi mieć taki sam dostęp do wszystkich danych na portalu, w tym samym czasie i przez cały okres trwania zapisów.

 

Kiedy będą znane terminy fakultetów?

Terminy fakultetów na I i II roku są widoczne dla studentów podczas zapisów. Terminy fakultetów na latach III – VI ustalane są po zamknięciu zapisów przez starostów poszczególnych lat i podawane do wiadomości studentów na stronie Wydziału Lekarskiego oraz na Wirtualnej Uczelni.