[spoiler title=”NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W DERMATOLOGII ESTETYCZNEJ I KOSMETOLOGII” open=”0″ style=”1″]

[/spoiler]

[spoiler title=”PRZYGOTOWANIE STUDENTA KIERUNKU LEKARSKIEGO DO ZAWODU NAUKOWCA” open=”0″ style=”1″]

[/spoiler]

[spoiler title=”WYWIAD MOTYWUJĄCY JAKO METODA POPRAWY STOSOWANIA SIĘ DO ZALECEŃ TERAPEUTYCZNYCH” open=”0″ style=”1″]

[/spoiler]

[spoiler title=”PRAWNO-SPOŁECZNE ASPEKTY AGRESJI” open=”0″ style=”1″]

[/spoiler]

[spoiler title=”PLANOWANIE ŚCIEŻKI KARIERY ZAWODOWEJ DLA LEKARZY” open=”0″ style=”1″]

[/spoiler]

[spoiler title=”JAK ZAPLANOWAĆ EKSPERYMENT BADAWCZY” open=”0″ style=”1″]

[/spoiler]

[spoiler title=”ODRĘBNOŚCI DOTYCZĄCE PROFILAKTYKI CHORÓB I ZABURZEŃ ENDOKRYNOLOGICZNYCH W OKRESIE PRZYGOTOWANIA DO CIĄŻY I W CZASIE CIĄŻY” open=”0″ style=”1″]

[/spoiler]

[spoiler title=”DERMATOLOGIA PEDIATRYCZNA” open=”0″ style=”1″]

 

[/spoiler]

[spoiler title=”DERMATOLOGIA I WENEROLOGIA – SKÓRA ZWIERCIADŁEM OGÓLNEGO STANU ZDROWIA” open=”0″ style=”1″]

[/spoiler]

[spoiler title=”TAJEMNICE I ZAGADKI PŁODNOŚCI” open=”0″ style=”1″]

[/spoiler]

  • BADANIA NAUKOWE − OD EKSPERYMENTATORA DO KOMERCJALIZACJI WYNIKÓW BADAŃ
  • KARDIOLOGIA SPORTOWA
  • KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA W GABINECIE LEKARSKIM
  • PRAKTYCZNE ASPEKTY PROFESJONALZIMU W BADANICH NAUKOWYCH
  • PRAWA DZIECKA, JAKO PACJENTA