Egzaminy testowe

Informacje ogólne

Studencie, po zdanych egzaminach przynieś protokół egzaminacyjny do swojego opiekuna roku w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego, al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź pokój nr 11.