Badania

Zaświadczenie lekarskie

Każdy student zobowiązany jest do posiadania aktualnych badań lekarskich. W przypadku upływu terminu ważności w/w badań należy zgłosić się do Dziekanatu po skierowanie.

Lekarz medycyny pracy po konsultacji wydaje zaświadczenie lekarskie, które należy przedłożyć w Dziekanacie.

Orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych

Każdy student, który udaje się na pierwsze praktyki powinien posiadać aktualne orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych wydany przez lekarza medycyny pracy lub książeczkę sanepidowską.

W przypadku braku orzeczenia lub upływu terminu ważności należy zgłosić się do Dziekanatu po odpowiednie skierowanie