Opiekunowie lat

I rok

dr hab. n. med. prof. nadzw. Jakub Fichna

Kierownik Zakładu Biochemii- Międzywydziałowa Katedra Chemii i Biochemii Medycznej

92-215 Łódź, ul. Mazowiecka 6/8
tel.  042 272 57 07, 042 272 57 12
e-mail: jakub.fichna@umed.lodz.pl

II rok

dr hab. n. med. Agnieszka Szadkowska

Klinika Pediatrii, Onkologii, Hematologii i Diabetologii- I Katedra Pediatrii

91-738 Łódź, ul. Sporna 36/50
tel. 042 617 77 91
e-mail: agnieszka.szadkowska@umed.lodz.pl

III rok

prof. dr hab. n. med. Ewa Brzeziańska-Lasota

Kierownik Zakładu Molekularnych Podstaw Medycyny
I Katedra Chorób Wewnętrznych

92-213 Łódź, ul. Pomorska 251
tel. 042 272 57 91
e-mail: ewa.brzezianska@umed.lodz.pl

IV rok

dr hab. n. med. prof. nadzw. Jacek Treliński

Zakład Zaburzeń Hemostazy- Katedra Hematologii

93-510 Łódź, ul. Ciołkowskiego 2
e-mail: jacek.trelinski@umed.lodz.pl

V rok

prof. dr hab. n. med. Urszula Kowalska-Koprek

Kierownik Kliniki Patologii Ciąży- I Katedra Ginekologii i Położnictwa

94-029 Łódź, ul. Wileńska 37
tel. 042 680 47 25
e-mail: urszula.kowalska-koprek@umed.lodz.pl

VI rok

prof. dr hab. n.med. Wojciech Omulecki

Kierownik Kliniki Chorób Oczu-  I Katedra Chorób Oczu

90-153 Łódź, ul. Kopcińskiego 22
tel. 042 677 68 00
042 678 61 38
042 678 92 88
042 686 79 81 w. 350
e-mail: wojciech.omulecki@umed.lodz.pl