Jednostki wydziału

ODDZIAŁ LEKARSKI

 • Katedra Anatomii i Histologii
  • Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
  • Zakład Angiologii
  • Zakład Histologii i Embriologii
   • Pracownia Patomorfologii Wieku Rozwojowego
 • Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności
  • Zakład Endokrynologii Płodności
 • Katedra Badań Obrazowych i Radiologii
  • Zakład Diagnostyki i Terapii Radiologicznej i Izotopowej
  • Zakład Kontroli Jakości Badań i Ochrony Radiologicznej
  • Zakład Medycyny Nuklearnej
   • Pracownia Diagnostyki Radioizotopowej i Ultrasonograficznej
   • Pracownia Fizyczna
   • Pracownia Radiofarmacji
   • Pracownia Technik Komputerowych I
   • Pracownia Terapii Radioizotopowej
  • Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
   • Pracownia Neuroradiologii
   • Pracownia Podstawowych Badań RTG
   • Pracownia Radiologii Dziecięcej
   • Pracownia Radiologii Kardiologicznej
   • Pracownia Radiologii Stomatologicznej
 • Katedra Biologii i Mikrobiologii Medycznej
  • Zakład Biologii i Parazytologii
  • Zakład Biomedycyny i Genetyki
  • Zakład Mikrobiologii i Laboratoryjnej Immunologii Medycznej
   • Pracownia Epidemiologii Zakażeń Szpitalnych z Diagnostyką Mikrobiologiczną
 • Katedra Chemii i Biochemii Medycznej
  • Zakład Biochemii
  • Zakład Biochemii Hormonów
  • Zakład Biologii Molekularnej Nowotworów
  • Zakład Chemii Biomolekularnej
  • Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej
   • Pracownia Badań Przedklinicznych
   • Pracownia Chemii Medycznej
   • Pracownia Genetyki Medycznej
 • I Katedra Chirurgii
  • Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
   • Pracownia Fizjoterapii Pediatrycznej
  • Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej
   • Pracownia Leczenia Żywieniowego
 • II Katedra Chirurgii
  • Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej
  • Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
  • Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
  • Klinika Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego
  • Zakład Chirurgii Ogólnej
 • III Katedra Chirurgii
  • Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
  • Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej
  • Klinika Neurochirurgii, Chirurgii Kręgosłupa i Nerwów Obwodowych
   • Pracownia Wdrażania Innowacji w Chirurgii Kręgosłupa
  • I Klinika Urologii
  • Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej
 • I Katedra Chorób Oczu
  • Klinika Chorób Oczu
  • Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza
 • II Katedra Chorób Ocz
  • Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej
   • Pracownia Laserowa
 • Katedra Chorób Układu Nerwowego
  • Klinika Neurologii i Udarów Mózgu
   • Pracownia Neurologii Doświadczalnej
  • Klinika Psychiatrii Dorosłych
   • Pracownia Opiniowania Sądowo-Psychiatrycznego
   • Pracownia Psychologii Klinicznej
  • Zakład Psychoterapii
 • I Katedra Chorób Wewnętrznych
  • Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek (Oddział Dializ)
  • Klinika Neurologii, Udarów Mózgu i Neurorehabilitacji
  • Klinika Pneumonologii i Alergologii
  • Klinika Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej
  • Zakład Farmakologii Klinicznej
 • II Katedra Chorób Wewnętrznych
  • Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii
  • Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej
 • Katedra Chorób Wewnętrznych i Kardiologii
  • Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej
   • Pracownia Immunofarmakologii Tkankowej
  • Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii
   • Pracownia Biologii Molekularnej
  • Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca
   • Pracownia Badań Hemodynamicznych i Angiograficznych
   • Pracownia Badań Elektrokardiologii Inwazyjnej
   • Pracownia Badań Elektrokardiologii Nieinwazyjnej
   • Pracownia Echokardiografii
   • Pracownia Stymulatorów i Defibrylatorów
  • Zakład Kardiologii Nieinwazyjnej
 • Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii
  • Klinika Chorób Zakaźnych Dzieci
  • Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby
  • Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii
 • Katedra Dermatologii
  • Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej
 • Katedra Dermatologii i Wenerologii
  • Klinika Dermatologii i Wenerologii
 • Katedra Endokrynologii
  • Klinika Chirurgii Endokrynologicznej, Ogólnej i Naczyniowej
  • Klinika Endokrynologii
  • Zakład Chirurgii Doświadczalnej
  • Zakład Immunoendokrynologii
   • Pracownia Immunodiagnostyki
  • Zakład Morfometrii Gruczołów Dokrewnych
  • Zakład Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego
 • Katedra Endokrynologii i Chorób Metabolicznych
  • Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych
   • Pracownia Endokrynologii Molekularnej
   • Pracownia USG i Biopsji Cienkoigłowej
  • Klinika Endokrynologii Wieku Rozwojowego
 • Katedra Endokrynologii Onkologicznej
  • Zakład Endokrynologii Onkologicznej
  • Zakład Endokrynologii Starzenia
 • Katedra Farmakologii Ogólnej, Klinicznej i Toksykologii
  • Zakład Farmakologii i Toksykologii
 • Katedra Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej
  • Zakład Biofizyki
  • Zakład Fizjologii Człowieka
  • Zakład Fizjologii Doświadczalnej
  • Zakład Fizjologii Klinicznej
  • Zakład Fizjologii Ogólnej
  • Zakład Fizjologii Układu Krążenia
  • Zakład Interakcji Międzykomórkowych
  • Zakład Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych
  • Zakład Patofizjologii i Immunologii Klinicznej
  • Zakład Psychiatrii Biologicznej i Neurofizjologii
 • Katedra Gastroenterologii
  • Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego
  • Klinika Gastroenterologii
  • Zakład Żywienia w Chorobach Przewodu Pokarmowego
 • Katedra Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej
  • Zakład Biochemii Kwasów Nukleinowych
  • Zakład Genetyki Klinicznej
 • I Katedra Ginekologii i Położnictwa
  • Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej
  • Klinika Medycyny Płodu i Ginekologii
  • Klinika Patologii Ciąży
  • Klinika Perinatologii
 • Katedra Hematologii
  • Klinika Hematologii
  • Zakład Hematologii Doświadczalnej
  • Zakład Zaburzeń Hemostazy
 • Katedra Immunologii Klinicznej i Reumatologii
  • Klinika Immunologii i Alergii
   • Pracownia Aeroalergenów
   • Pracownia Cytometrii
   • Pracownia Diagnostyki Alergologicznej
   • Pracownia Hodowli Tkankowych
   • Pracownia Immunologii Molekularnej
   • Pracownia Immunologii Transplantacyjnej
   • Pracownia Immunoreumatologii
   • Pracownia Immunoserologii
   • Pracownia Przechowywania Materiału Biologicznego – Biobank
   • Pracownia Wirusów Oddechowych
  • Klinika Reumatologii
  • Zakład Psychodermatologii
 • Katedra Kardiologii
  • I Klinika Kardiologii
   • Pracownia Elektrokardiologii Nieinwazyjnej
   • Pracownia Elektrostymulacji i Elektroterapii
   • Pracownia Kardiologii Interwencyjnej
  • Zakład Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej
   • Pracownia Biochemii i Immunologii Kardiologicznej
   • Pracownia Echokardiografii
 • Katedra Kardiologii Interwencyjnej i Elektrokardiologii
  • Klinika Elektrokardiologii
   • Pracownia Badań Układu Autonomicznego
   • Pracownia Chorób Strukturalnych Serca
   • Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej i Ablacji
   • Pracownia Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny
   • Pracownia Kardiologicznych Urządzeń Wszczepialnych
  • Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej
   • Pracownia Hemodynamiki
 • Katedra Kardiologii, Kardiochirurgii i Chorób Naczyń
  • Klinika Kardiochirurgii
   • Pododdział Intensywnej Opieki Medycznej
  • II Klinika Kardiologii
 • Katedra Medycyny Sądowej
  • Zakład Medycyny Sądowej
  • Pracownia Toksykologii Sądowej
 • Katedra Nauk Wojskowo-Medycznych
  • Zakład Chirurgii Wojskowej
  • Zakład Edukacji Obronnej i Koordynacji Kształcenia
   • Pracownia Toksykologii Wojskowej i Ochrony Radiologicznej
  • Zakład Epidemiologii i Zdrowia Publicznego
  • Zakład Historii Medycyny, Farmacji i Medycyny Wojskowej
 • Katedra Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego
  • Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej
   • Pracownia Dializoterapii
   • Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego
   • Pracownia Medycyny Prewencyjnej i Spersonalizowanej
   • Uniwersyteckie Centrum Dializoterapii
  • Zakład Nadciśnienia Tętniczego
   • Pracownia Biologii Molekularnej
   • Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej
  • Zakład Propedeutyki Interny i Farmakologii Społecznej
 • Katedra Neurologii
  • Klinika Neurologii
   • Pracownia Badań Rezonansu Magnetycznego nad Stwardnieniem Rozsianym
   • Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej
   • Pracownia Neuroimmunologii
 • Katedra Onkologii
  • Klinika Chemioterapii Nowotworów
  • Klinika Chirurgii Onkologicznej
  • Zakład Medycyny Paliatywnej
  • Zakład Patologii
  • Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii
  • Zakład Patomorfologii
   • Pracownia Diagnostyki Autopsyjnej
   • Pracownia Diagnostyki Biopsyjne
   • Pracownia Frakcjonowania Izotopowego w Procesach Patologicznych
  • Zakład Patomorfologii i Cytopatologii Klinicznej
  • Zakład Radioterapii
 • Katedra Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
  • Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej
 • Katedra Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji Pourazowej
  • Klinika Artroskopii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Traumatologii Sportowej
  • Klinika Chirurgii Ręki
  • Klinika Ortopedii i Traumatologii
  • Klinika Rehabilitacji Ortopedycznej i Pourazowej
  • Zakład Biomechaniki i Zaopatrzenia Protetyczno-Ortopedycznego
 • I Katedra Otolaryngologii
  • Klinika Otolaryngologii, Onkologii Głowy i Szyi
  • Zakład Układu Równowagi
 • II Katedra Otolaryngologii
  • Klinika Chirurgii Nowotworów Głowy i Szyi
  • Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii
   • Pracownia Dydaktyki Fizjoterapii
   • Pracownia Otoneurologiczna
  • Pracownia Foniatryczno-Rehabilitacyjna
  • Zakład Alergologii i Rehabilitacji Oddechowej
 • I Katedra Pediatrii
  • Klinika Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii
  • Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii
   • Centralne Laboratorium Badań Genetycznych w Onkologii Dziecięcej „Oncolab”
   • Pracownia Immunopatologii i Genetyki
   • Pracownia Pediatrycznej Opieki Paliatywnej
  • Klinika Pediatrii, Patologii Noworodka i Chorób Metabolicznych Kości
   • Pracownia Badań Czynnościowych
   • Pracownia Badań Ultradźwiękowych Kości
  • Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej (Z223)
 • II Katedra Pediatrii
  • Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej
   • Pracownia Echokardiografii
   • Pracownia Holterowska Zaburzeń Rytmu Serca i Nadciśnienia Tętniczego
   • Pracownia Kardiologii Płodowej
   • Pracownia Prób Wysiłkowych
  • Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii i Anestezjologii
  • Zakład Medycyny Ratunkowej dla Dzieci
 • III Katedra Pediatrii
  • Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci
   • Pracownia Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego
   • Pracownia Diagnostyki Alergologicznej
   • Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego
  • Klinika Interny Dziecięcej i Alergologii
  • Klinika Pulmonologii Dziecięcej
 • Katedra Pediatrii i Immunologii Wieku Rozwojowego
  • Klinika Pediatrii, Kardiologii Prewencyjnej i Immunologii Wieku Rozwojowego
   • Pracownia Kardiologii Sportowej
  • Zakład Dydaktyki Pediatrycznej
 • Katedra Pediatrii Zabiegowej
  • Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej
   • Pracownia Badań Anomalii Naczyniowych
  • Klinika Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dzieci
   • Pracownia Audiometrii
   • Pracownia Badań Obiektywnych Słuchu
   • Pracownia Rhinomanometrii
 • Katedra Położnictwa, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej
  • Klinika Ginekologii Operacyjnej i Endoskopowej
  • Klinika Położnictwa i Perinatologii
 • Katedra Psychiatrii
  • Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży
  • Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych
   • Pracownia Diagnozowania i Terapii Wczesnych Psychoz
 • Jednostki alokowane poza strukturą katedr
  • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   • Pracownia Monitorowania Parametrów Krytycznych
  • Centrum Edukacji Medycznej

 

ODDZIAŁ STOMATOLOGICZNY

 • Katedra Stomatologii Odtwórczej
  • Zakład Chirurgii Stomatologicznej
  • Zakład Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej i Przyzębia
  • Zakład Patologii Jamy Ustnej
  • Zakład Protetyki Stomatologicznej
  • Zakład Stomatologii Ogólnej
   • Pracownia Ćwiczeń Przedklinicznych
   • Pracownia Zaburzeń Czynnościowych Narządu Żucia
  • Zakład Technik Dentystycznych
 • Katedra Stomatologii Wieku Rozwojowego
  • Zakład Ortodoncji
   • Pracownia Ortopedii Szczękowej
  • Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego
 • Katedra Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji
  • Zakład Endodoncji
  • Zakład Stomatologii Zachowawczej

ODDZIAŁ NAUK BIOMEDYCZNYCH

 • Katedra Biologii Medycznej
  • Zakład Biologii Molekularnej
  • Zakład Biologii Nowotworów
  • Zakład Biologii Strukturalnej
   • Pracownia Badań Metabolicznych
 •  Katedra Medycyny Molekularnej i Biotechnologii
  • Zakład Biotechnologii Medycznej
   • Pracownia Dydaktyki Nauk Ścisłych i Przyrodniczych
  • Zakład Endokrynologii Porównawczej
  • Zakład Hodowli Komórkowych i Analiz Genomowych
  • Zakład Kancerogenezy Molekularnej

 

 • Katedra Nauk Klinicznych
  • Klinika Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej
  • Klinika Chorób Wewnętrznych, Diabetologii i Farmakologii Klinicznej
  • II Klinika Urologii
  • Zakład Medycznych Technik Obrazowania