Jednostki wydziału

KATEDRY I JEDNOSTKI PODLEGŁE:

Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności:
– Zakład Endokrynologii Płodności

Katedra Biologii i Mikrobiologii Medycznej:
– Zakład Biomedycyny i Genetyki
– Zakład Diagnostyki i Leczenia Chorób Pasożytniczych i Grzybic
– Zakład Mikrobiologii i Laboratoryjnej Immunologii Medycznej

II Katedra Chirurgii:
– Klinika Chirurgii Czaszkowo-Szczękowo-Twarzowej
– Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej
– Klinika Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego
– Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej
– Klinika Torakochirurgii
– Zakład Chirurgii Ogólnej

I Katedra Chorób Oczu:
– Klinika Chorób Oczu
– Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza

I Katedra Chorób Wewnętrznych:
– Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek
– Klinika Pneumonologii i Alergologii
– Klinika Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej
– Klinika Neurologii, Udarów Mózgu i Neurorehabilitacji
– Zakład Farmakologii Klinicznej

II Katedra Chorób Wewnętrznych:
– Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii
– Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii:
– Klinika Chorób Zakaźnych Dzieci
– Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii

Katedra Dermatologii i Wenerologii:
– Klinika Dermatologii i Wenerologii

Katedra Endokrynologii:
– Klinika Chirurgii Endokrynologicznej, Ogólnej i Naczyniowej
– Klinika Endokrynologii
– Zakład Chirurgii Doświadczalnej
– Zakład Immunoendokrynologii
– Zakład Morfometrii Gruczołów Dokrewnych
– Zakład Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego

Katedra Endokrynologii i Chorób Metabolicznych:
– Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych
– Klinika Endokrynologii Wieku Rozwojowego

Katedra Endokrynologii Onkologicznej:
– Zakład Endokrynologii Onkologicznej
– Zakład Endokrynologii Starzenia

Katedra Gastroenterologii:
– Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego
– Zakład Żywienia w Chorobach Przewodu Pokarmowego

Katedra Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej:
– Zakład Biochemii Kwasów Nukleinowych
– Zakład Genetyki Klinicznej

I Katedra Ginekologii i Położnictwa:
– Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej
– Klinika Medycyny Płodu i Ginekologii
– Klinika Patologii Ciąży
– Klinika Perinatologii

Katedra Hematologii:
– Klinika Hematologii
– Zakład Zaburzeń Hemostazy

Katedra Immunologii Klinicznej i Reumatologii:
– Klinika Immunologii i Alergii
– Zakład Psychodermatologii
– Klinika Reumatologii

Katedra Kardiologii:
– Klinika Kardiologii
– Zakład Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej

Katedra Kardiologii Interwencyjnej i Elektrokardiologii:
– Klinika Elektrokardiologii
– Klinika Intensywnej Terapii Kardiologicznej

Katedra Kardiologii, Kardiochirurgii i Chorób Naczyń:
– Klinika Kardiochirurgii
– Klinika Kardiologii

Katedra Medycyny Sądowej:
– Zakład Medycyny Sądowej
– Zakład Orzecznictwa Sądowo-Lekarskiego i Ubezpieczeniowego

Katedra Neurologii:
– Klinika Neurologii

Katedra Onkologii:
– Klinika Chemioterapii Nowotworów
– Klinika Chirurgii Onkologicznej
– Pracownia Medycyny Paliatywnej
– Zakład Patologii
– Zakład Patologii Molekularnej
– Zakład Radioterapii

Katedra Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej:
– Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej

I Katedra Otolaryngologii:
– Klinika Otolaryngologii i Laryngologii Onkologicznej
– Zakład Układu Równowagi

I Katedra Pediatrii:
– Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii
– Klinika Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii
– Klinika Pediatrii, Patologii Noworodka i Chorób Metabolicznych Kości
– Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej

III Katedra Pediatrii:
– Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci
– Oddział Kliniczny Interny Dziecięcej i Alergologii

Katedra Pediatrii Zabiegowej:
– Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej
– Klinika Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dzieci

I Katedra Psychiatrii:
– Klinika Psychiatrii Młodzieżowej
– Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych

Katedra Stomatologii Odtwórczej:
– Zakład Patologii Jamy Ustnej
– Zakład Protetyki Stomatologicznej
– Zakład Stomatologii Ogólnej
– Zakład Technik Dentystycznych
– Zakład Chirurgii Stomatologicznej
– Zakład Chorób Błony Śluzowej Jamy Ustnej i Przyzębia

Katedra Stomatologii Wieku Rozwojowego:
– Zakład Ortodoncji
– Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego

Katedra Stomatologii Zachowawczej i Endodoncji:
– Zakład Endodoncji
– Zakład Stomatologii Zachowawczej

 

JEDNOSTKI PRZYPORZĄDKOWANE DO KATEDR MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH:

Międzywydziałowa Katedra Anatomii i Histologii:
– Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej
– Zakład Angiologii

Międzywydziałowa Katedra Badań Obrazowych i Radiologii:
– Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej
– Zakład Medycyny Nuklearnej
– Zakład Kontroli Jakości Badań i Ochrony Radiologicznej

Międzywydziałowa Katedra Chemii i Biochemii Medycznej:
– Zakład Biologii Molekularnej Nowotworów
– Zakład Chemii Biomolekularnej
– Zakład Biochemii

Międzywydziałowa Katedra Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej:
– Zakład Fizjologii Klinicznej
– Zakład Fizjologii Układu Krążenia
– Zakład Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych

Międzywydziałowa Katedra Patomorfologii:
– Zakład Patomorfologii

 

JEDNOSTKI POZA STUKTURĄ KATEDR:
– Centralny Ośrodek Egzaminacyjny Wydziału Lekarskiego
– Centrum Edukacji Medycznej

 

ODDZIAŁY:
– Oddział Stomatologiczny