1. Prodziekan ds. Kształcenia – Kierownik Oddziału
dr hab. n. med. Jacek Rożniecki
Godziny dyżurów:
Poniedziałek 14.00 – 15.30
Środa 14.00 – 15.30

Sprawy, z którymi możecie zgłaszać się do Prodziekana:
1. Sprawy związane z wymianą międzynarodowa i krajową,
2. IOS,
3. Urlopy dziekańskie i zdrowotne,
4. Sprawy finansowe (decyzje o obniżeniu, ratach, umorzeniach i odroczeniach).

 

2. Prodziekan ds. Rozwoju Nauczania
dr n. med., mgr ed. med. Janusz Janczukowicz
Godziny dyżurów:
Wtorek 12.30 – 14.30
Czwartek 12.30 – 14.30

Sprawy, z którymi możecie zgłaszać się do Prodziekana:
1. Studenckie problemy interpersonalne,
2. Problemy i negocjacje, studenci-nauczyciele akademiccy,
3. Konsultacje studenckie w sprawach dydaktycznych.

 

3. Prodziekan ds. Programu Studiów i Ewaluacji
dr hab. n. med. Hanna Ławnicka
Godziny dyżurów:
Środa 12.30 – 14.30
Czwartek 12.30 – 14.30

Sprawy, z którymi możecie zgłaszać się do Prodziekana:
1. Sprawy związane z tokiem studiów (warunki, powtarzania, egzaminy komisyjne, KET, podania w sprawie przepisywania/zaliczenia wcześniej zdanych egzaminów).

 

4. Prodziekan ds. Nauczania
prof. dr hab. n. med. Anna Korycka-Wołowiec
Godziny dyżurów:
Poniedziałek: 14.00-15.00
Środa: 13.00-15.00

Sprawy, z którymi możecie zgłaszać się do Prodziekana:
1. Sprawy związane z tokiem studiów (awanse, przedłużenie sesji, podania w sprawie grup, reaktywacja, KET).