Do pobrania

Karta praktyk

  • I rok    – 4 tygodnie opieka nad chorym
  • II rok   – 3 tyg. lecznictwo otwarte, lekarz rodzinny lub POZ, 1 tydzień pomoc doraźna.
  • III rok  – 4 tygodnie choroby wewnętrzne
  • IV rok – 4  tygodnie w tym  2 tygodnie chirurgia ogólna  +  2 tygodnie intensywna terapia
  • V rok  – 2 tygodnie pediatria + 2 tygodnie ginekologia