Category Archives: Aktualności Wydziałowe

Oferta stypendialna dla młodych naukowców

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki zaprasza młodych naukowców do aplikowania o stypendia naukowe umożliwiające naukę i prowadzenie badań w wybranych instytucjach szkolnictwa wyższego na Tajwanie. O stypendium mogą aplikować zarówno doktoranci jak i osoby, które zakończyły przewód doktorski.

Obszary wsparcia to nanotechnologia, przemysł elektrotechniczny, biotechnologia, informatyka, zdrowie publiczne, nauki społeczne i humanistyczne i inne.

Aplikację można złożyć online do dnia 30 września 2021 r do godz. 12.00 CET.

Więcej informacji na stronie Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.

Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki to zinstytucjonalizowana forma współpracy państw Grupy Wyszehradzkiej. Celem funduszu jest inspirowanie i promowanie rozwoju współpracy między obywatelami i instytucjami w regionie, jak również między członkami V4 i innymi krajami.

Stypendia Bayhost

Dear ladies and gentlemen,

In 2021 BAYHOST offers grants for students and young researchers who would like to participate in a summer school in Bavaria or Central, Eastern and Southeastern Europe respectively (online or offline).

Further information regarding the application process is available on our website and on our BAYHOST facebook profile.

I kindly ask you to pass this information on to students / other parties interested and / or announce the call for applications on your website or share the information via facebook.

Informacja na stronę o Programie Stypendialnym

Szanowni Państwo Rektorzy,

 

Województwo Mazowieckie od roku akademickiego 2021/2022 wdraża program stypendialny dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim. Warunki przyznawania stypendiów, na podstawie art. 96 ustawy z dnia
20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2021 r. poz. 478 i 619), zostały określone
w „Regulaminie przyznawania stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim”, stanowiącym załącznik do uchwały nr 50/21 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 maja 2021 r.

Program stypendialny skierowany jest do studentów V i VI roku kierunku lekarskiego z najwyższą średnią ocen z egzaminów za ostatni rok studiów. Aby otrzymać stypendium, studenci będą musieli wykazać się średnią ocen
z egzaminów nie niższą niż 4.2 (za rok studiów poprzedzający rok zgłoszenia wniosku) i zobowiązać się –
po zakończeniu stażu podyplomowego – do podjęcia zatrudnienia w wojewódzkim podmiocie leczniczym w ramach
co najmniej jednej z wybranych specjalizacji deficytowych – na okres pracy odpowiadający okresowi pobierania stypendium, liczony pełnymi latami.

Zarząd Województwa Mazowieckiego w dniu 15 czerwca 2021 r. podjął uchwałą nr 914/236/21 w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2021/2022, w którym określono m.in. termin składania wniosków, listę specjalizacji deficytowych, przewidywaną liczbę przyznanych stypendiów oraz listę wojewódzkich podmiotów leczniczych, w których przyszli lekarze będą mogli odpracować okres pobieranego stypendium w ramach wybranej specjalizacji deficytowej.

Zakłada się, iż program stypendialny będzie miał charakter wieloletni i corocznie, do końca czerwca danego roku, będą ogłaszane kolejne nabory wniosków o przyznanie stypendium.

Zgodnie z przyjętymi zasadami, rozpoczął się nabór wniosków, który trwać będzie do 3 września 2021 r. Wysokość stypendium wyniesie 2.000,00 złotych brutto miesięcznie, tj. łącznie 18.000,00 złotych brutto rocznie
i będzie wypłacane przez okres 9 miesięcy, tj. od października do czerwca danego roku akademickiego.

Celem realizowanego programu stypendialnego jest docenienie najzdolniejszych studentów kierunku lekarskiego i przekonanie ich do wyboru specjalizacji deficytowych, których lista znajduje się w opublikowanym ogłoszeniu naboru wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunku lekarskim w roku akademickim 2021/2022. Podmioty lecznicze, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub w których posiada udziały, zadeklarowały m.in. zapewnienie stypendystom zatrudnienia i umożliwienie, po ukończeniu studiów rozwoju zawodowego w zakresie specjalizacji deficytowych występujących na rynku pracy.

Szczegóły dotyczące realizowanego programu stypendialnego, w tym kryteria naboru oraz zasady składania wniosków i przyznawania stypendiów znajdują się na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl w zakładce „Zdrowie i polityka społeczna” -> „Stypendia dla medyków”.

Tym samym zachęcam środowisko akademickie reprezentujące Uczelnie, które kształcą studentów na kierunku lekarskim, do przekazania przyszłym medykom – przy użyciu wszystkich dostępnych kanałów informacyjnych –   informacji na temat możliwości skorzystania z programu stypendialnego w roku akademickim 2021/2022, odsyłając ich do zapoznania się z informacjami zamieszczonymi na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego.

 

Z poważeniem

 

Adam Struzik

Marszałek

Województwa Mazowieckiego

(podpisano elektronicznie)

Nagroda na Best Case Report Contest

Z przyjemnością informujemy, że Pani  dr n. med. Paulina Gorzelak-Pabiś z Kliniki Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej UM w Łodzi pod opieką Pani prof. dr hab. n. med. Marleny Broncel została nagrodzona w Best Case Report Contest podczas 6th McMaster International Review Course in Internal Medicine – MIRCIM 2021. Jest to ogromne wyróżnienie, ponieważ spośród 85 przypadków klinicznych zgłoszonych na Konferencję z 23 krajów przypadek kliniczny Pani Doktor: „Severe hypodysfibrinogenemia in a young patient with pulmonary thromboembolism: a case report” jako jedyny otrzymał aż dwie nagrody: III miejsce oraz European Journal of Case Reports in Internal Medicine award.

https://empendium.com/mircim/edition2021/bcrs-2021/273425,participants-and-winners-2021

 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

CEEPUS 2021/2022 Gotowi do mobilności

Uprzejmie informujemy, iż rozpoczęliśmy nabór aplikacji mobilności akademickich dla studentów (I, II, III stopnia) i pracowników naukowych w ramach Programu CEEPUS na rok 2021/2022.

Informacje o sieciach akademickich realizowanych w roku 2021/2022 znajdują się na stronie www.ceepus.info w zakładce NETWORK.

Informacje o procedurach naboru na semestr zimowy i letni roku akademickiego oraz na stypendia freemover znajdują się na stronie www.ceepus.info w zakładce FAQ.

Terminy składania poszczególnych aplikacji to:

  • 15 czerwca 2021 na semestr zimowy;
  • 31 października 2021 na semestr letni;
  • 30 listopada – Freemover.

W zbliżającym się roku akademickim realizowanych będzie 86 sieci akademickich.

Więcej informacji o sieciach akademickich realizowanych w roku 2021/22 dostępnych jest na głównej stronie Programu CEEPUS https://ceepus.info/public/network/network.aspx#nbb .

Ze względu na ciągłe trudności spowodowane pandemią koronawirusa, państwa członkowskie – Republika Czeska, Chorwacja, Polska i Węgry – oferują stypendia na kształcenie na odległość / nauczanie hybrydowe i stypendia wirtualne. Więcej szczegółowych informacji na temat stypendiów, warunków płatności można uzyskać w odpowiednich krajowych biurach CEEPUS.

https://nawa.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2092:ceepus-2021-2022-gotowi-do-mobilnosci&catid=26:aktualnosci&lang=pl

Komunikat

w sprawie zgłoszenia na nieobowiązkowe szkolenie teoretyczne
dla studentów chętnych do przeprowadzania badań kwalifikacyjnych
do szczepień ochronnych przeciwko COVID 19

Informujemy, że studenci 5 i 6 roku studiów kierunku lekarskiego oraz 3 roku studiów kierunku pielęgniarstwo, którzy wyrażą chęć przeprowadzania badań kwalifikacyjnych do szczepień ochronnych przeciwko COVID19, mogą odbyć nieobowiązkowe, bezpłatne szkolenie teoretyczne, orgaznizowane przez Departament Rozwoju Kadr Medycznych i Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Szkolenie odbędzie się 17 maja br. na platformie e-learningowej CMKP.

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu powinny wypełnić formularz zgłoszeniowy, zamieszczony poniżej, najpóźniej do 9 maja br. Formularz będzie aktywny do 9 maja br. do godziny 23.45.

Link do formularza

Agenda

 

Ruszyła rekrutacja

Ruszyła rekrutacja na:

  • Studia podyplomowe dla Osoby Wykwalifikowanej – QUALIFIED PERSON
  • PSYCHOTERAPIA ze szczególnym uwzględnieniem aspektów klinicznych
  • SKUTECZNA I ZWINNA ORGANIZACJA-specjalistyczne studia MBA
  • TELEMEDYCYNA I TELEOPIEKA- prawne aspekty – 100% on-line
  • Elementy metodologii badań empirycznych w medycynie i zastosowania statystyki w badaniach biomedycznych
  • EDUKATOR ZDROWOTNY w zakresie cukrzycy, otyłości i ich powikłań
  • FARMACJA MEDYCZNA

Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane studiami podyplomowymi do aplikacji w naszej Jednostce.

Strona rekrutacji on-linehttp://studiapodyplomowe.umed.pl/

Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej: https://okp.umed.pl

Masz pytanie?
Napisz do nas:
agnieszka.antoniewicz@umed.lodz.pl oraz maciej.adamski@umed.lodz.pl 

 

ZAPRASZAMY !!! 

Wielkimi krokami zbliża się kolejna edycja Akademickich Targów Pracy!

Coraz bliżej kolejna edycja Akademickich Targów Pracy. Jest to jedna z największych i najważniejszych tego typu imprez targowych w Polsce.

Już 21 kwietnia 2021 roku na naszej platformie zalogują się reprezentanci czołowych firm z regionu łódzkiego i nie tylko. Będzie to świetna okazja do poznania oczekiwań pracodawców względem młodych ludzi rozpoczynających swoją karierę zawodową.

W tym roku również głównym sponsorem ATP jest firma Rossmann SDP natomiast do grona sponsorów należą ABB, Adamed, Agencja Wywiadu, Apator Elkomtech, BSH, Ericsson, Hydro, Procter & Gamble.

Wśród wystawców znajdziemy przedsiębiorców z branży m.in.: informatycznej, farmaceutycznej, logistycznej, spożywczej. Różnorodność firm biorących udział w targach sprawia, że każdy odwiedzający będzie mógł znaleźć coś dla siebie.

Jak co roku zapraszamy do udziału w darmowych szkoleniach tematycznych, na których przybliżona będzie zarówno wiedza teoretyczna, jak i praktyczna. Prowadzone one będą przez specjalistów, praktyków z danych dziedzin. Wszystko po to, by jak najlepiej przygotować studentów i absolwentów do wejścia na rynek pracy. Dokładamy starań, aby szkolenia odpowiadają na realne zapotrzebowanie na rynku pracy.

Wszystkich spragnionych wiedzy już dziś zapraszamy do zapisów na szkolenia:

http://ankieta.p.lodz.pl/ankieta/615698/szkolenie.html

Dzięki Targom, wielu pracodawców znalazło już dobrych pracowników natomiast studenci i absolwenci łódzkich uczelni znaleźli idealną pracę odpowiadającą ich oczekiwaniom. Uczestnicząc w Targach można zwiększyć swoje szansę na dołączenie do grona spełnionych zawodowo pracowników.

Wirtualne ATP odbędą się 21 kwietnia w godzinach 10:00 – 17:00 na platformie internetowej:

https://atp.wydarzeniaonline.pl/darmowa-rejestracja/

Wstęp na Targi jest bezpłatny, tak samo jak wszystkie inne atrakcje towarzyszące wydarzeniu.

Więcej informacji o wirtualnych ATP jest dostępnych na:

https://www.facebook.com/events/129939649102453

Organizatorami ATP są: Urząd Miasta Łodzi, Młodzi w Łodzi, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Fundacja dla Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, oraz Akademickie Biuro Karier Uniwersytetu Medycznego (ABK UM), Politechnika Łódzka, Biuro Karier Politechniki Łódzkiej (BK PŁ), Board of European Students of Technology Łódź (BEST Łódź), Erasmus Student Network – European Youth Exchange Łódź (ESN-EYE Łódź), Koło Naukowe Zarządzania Zasobami Ludzkimi Experience (KNZZL Experience). Partnerem imprezy jest Sekcja Studenckiego Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Młoda Farmacja

Znajdź pracodawcę na Akademickich Targach Pracy!

Czekamy na Was!