Dziekan Wydziału Lekarskiego

prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

90-419 Łódź, al. Kościuszki 4
tel. (42) 272 59 29
fax (42) 272 59 33
e-mail: marzenna.zielinska@umed.lodz.pl

Prodziekan ds. Dydaktyki

dr hab. n.med. prof. nadzw. Jacek Rożniecki

e-mail: jacek.rozniecki@umed.lodz.pl

Prodziekan ds. Programu Studiów i Ewaluacji

dr hab. n. med. Hanna Ławnicka

e-mail: hanna.lawnicka@umed.lodz.pl

Prodziekan ds. Nauki

prof. dr hab. n. med. Agnieszka Wierzbowska

e-mail: agnieszka.wierzbowska@umed.lodz.pl

Pełnomocnik Dziekana Wydziału Lekarskiego ds. Rozwoju Nauczania

prof. dr hab. n. med. Anna Korycka-Wołowiec

e-mail: anna.korycka-wolowiec@umed.lodz.pl