Al. Kościuszki 4, 90-419 Łódź

 • Godziny pracy:

  poniedziałek-piątek 7.30 – 15.30

   

  Godziny pracy – Sekcja studencka:

  poniedziałek 7.30 – 15.30
  wtorek 7.30 – 15.30
  środa 7.30 – 15.30
  czwartek 7.30-15.30
  piątek – nieczynne

1

Kierownik Dziekanatu:

mgr Julita Ławkiedraj

tel. 42 272 59 29
e-mail: julita.lawkiedraj@umed.lodz.pl

Sekcja Studencka:

2

mgr Rafał Banaś

(I i II rok, komisje zdrowia)

Samodzielny referent ds. obsługi studentów

tel.: 42 272 59 24
e-mail: rafal.banas@umed.lodz.pl

3

mgr Marta Przybyłek

(III, IV rok, opłaty za studia)

Specjalista ds. finansowych
tel. : 42 272 59 32
e-mail: marta.przybylek@umed.lodz.pl

4

Maria Beata Bogucka

(V, VI rok,praktyki)

Samodzielny referent ds. obsługi studentów
tel. 42 272 59 30
e-mail: maria.bogucka@umed.lodz.pl

Sekcja Nauki:

5

Urszula Pawłowska

(doktoraty, habilitacje, działalność statutowa)

samodzielny referent ds. nauki

tel. 42 272 59 26
e-mail: urszula.pawlowska@umed.lodz.pl

6

Urszula Kolanowska

(doktoraty, habilitacje, działalność statutowa)

samodzielny referent ds. nauki

tel.: 42 272 59 26
e-mail: urszula.kolanowska@umed.lodz.pl

Sekretariat Dziekana:

7

mgr Agata Imperowicz

samodzielny referent ds. planowania
tel. 42 272 59 28
e-mail: agata.imperowicz@umed.lodz.pl

8

mgr Anna Jabłońska

samodzielny referent ds. administracyjno-organizacyjnych
tel. 42 272-59-25
e-mail: anna.jablonska@umed.lodz.pl