O wydziale

Wydział Lekarski kształci przyszłych lekarzy od roku 1945. W roku akademickim 1945/46 na pierwszym roku Wydziału Lekarskiego studiowało 340 osób. W następnych latach, ze względu na duże zapotrzebowanie na kadrę lekarską, liczba studentów wyraźnie wzrosła przekraczając na 6 latach studiów 2 tysiące osób. W roku akademickim 1989/90 na naszej uczelni studiowało aż 2400 studentów.

Obecnie na kierunku lekarskim w roku akademickim 2016/2017 studiuje ogółem 1801 studentów.

W kolejnych latach funkcjonowania Wydziału Lekarskiego obserwuje się stały  wzrost   intensywności nauczania. Proces kształcenia jest ciągle doskonalony, a programy nauczania są unowocześniane i obecnie zbliżone do programów obowiązujących w uczelniach Europy Zachodniej. Wprowadzono nowe przedmioty, takie jak genetyka molekularna i genetyka kliniczna, seksuologia z fizjologią rozrodu, immunologia kliniczna z alergologią, rehabilitacja medyczna, biostatystyka z informatyką, diagnostyka obrazowa i medycyna nuklearna. Poszerzono także zakres nauczania onkologii, endokrynologii i medycyny zapobiegawczej oraz wprowadzono  zajęcia z medycyny rodzinnej.

Wkład Wydziału Lekarskiego w odbudowę i przygotowanie nowych kadr lekarskich w Polsce najlepiej określa liczba ponad 16 000 wydanych dyplomów. Na kierunku lekarskim Wydziału Lekarskiego zatrudnionych jest obecnie 519 nauczycieli akademickich, w tym 84 osób ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, w tym 76 osoby z tytułem profesora.

Kadra naukowa Wydziału Lekarskiego dzięki autorstwu lub współautorstwu licznych podręczników akademickich i skryptów, skierowanych do studentów i lekarzy, przyczynia się do ponadto do poprawy ogólnopolskiego procesu kształcenia.

Struktura Wydziału Lekarskiego w kolejnych latach ulegała zmianie. Obecnie w skład Wydziału Lekarskiego wchodzą trzy kierunki: lekarski, lekarsko-dentystyczny oraz techniki dentystyczne.