I rata I rok nie później niż w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy
I rata II – IV rok nie później niż do 30 września
II rata I – VI rok do 15 lutego roku akademickiego, którego opłata dotyczy