Katedra Anatomii i Histologii

Zakład Anatomii Prawidłowej i Klinicznej

Zakład Angiologii

Zakład Histologii i Embriologii

− Pracownia Patomorfologii Wieku Rozwojowego

Zakład Preparatyki Anatomicznej i Donacji

 

Katedra Andrologii i Endokrynologii Płodności

– Zakład Endokrynologii Płodności

 

Katedra Badań Obrazowych i Radiologii

Zakład Diagnostyki i Terapii Radiologicznej i Izotopowej

Zakład Kontroli Jakości Badań i Ochrony Radiologicznej

Zakład Medycyny Nuklearnej

− Pracownia Diagnostyki Radioizotopowej i Ultrasonograficznej

− Pracownia Fizyczna

− Pracownia Radiofarmacji

− Pracownia Technik Komputerowych I

− Pracownia Terapii Radioizotopowej

Zakład Radiologii i Diagnostyki Obrazowej

− Pracownia Neuroradiologii

− Pracownia Podstawowych Badań RTG

− Pracownia Radiologii Dziecięcej

− Pracownia Radiologii Kardiologicznej

Zakład Radiologii

 

Katedra Biologii i Mikrobiologii Medycznej

Zakład Biologii i Parazytologii

Zakład Biomedycyny i Genetyki

Zakład Mikrobiologii i Laboratoryjnej Immunologii Medycznej

− Pracownia Diagnostyki Mikrobiologicznej

 

Katedra Chemii i Biochemii Medycznej

Zakład Biochemii

Zakład Biochemii Hormonów

Zakład Biologii Molekularnej Nowotworów

− Pracownia Badań Molekularnych

Zakład Chemii Biomolekularnej

Zakład Chemii i Biochemii Klinicznej

− Pracownia Badań Przedklinicznych

− Pracownia Chemii Medycznej

− Pracownia Genetyki Medycznej

Zakład Mikrobiologii i Biochemii Farmaceutycznej

 

I Katedra Chirurgii

Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej

− Pracownia Fizjoterapii Pediatrycznej

Klinika Chirurgii Ogólnej i Kolorektalnej

− Pracownia Leczenia Żywieniowego

 

II Katedra Chirurgii

Klinika Chirurgii Ogólnej i Transplantacyjnej

Klinika Chirurgii Plastycznej, Rekonstrukcyjnej i Estetycznej

Klinika Neurochirurgii i Onkologii Układu Nerwowego

Zakład Chirurgii Ogólnej

 

III Katedra Chirurgii

Klinika Chirurgii Klatki Piersiowej, Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej

Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej

Klinika Neurochirurgii, Chirurgii Kręgosłupa i Nerwów Obwodowych

− Pracownia Wdrażania Innowacji w Chirurgii Kręgosłupa

I Klinika Urologii

Oddział Kliniczny Chirurgii Klatki Piersiowej i Rehabilitacji Oddechowej

 

I Katedra Chorób Oczu

Klinika Chorób Oczu

Zakład Patofizjologii Widzenia Obuocznego i Leczenia Zeza

 

II Katedra Chorób Oczu

– Klinika Okulistyki i Rehabilitacji Wzrokowej

− Pracownia Laserowa

 

Katedra Chorób Układu Nerwowego

Klinika Neurologii i Udarów Mózgu

− Pracownia Neurologii Doświadczalnej

Klinika Psychiatrii Dorosłych

− Pracownia Opiniowania Sądowo-Psychiatrycznego

− Pracownia Psychologii Klinicznej

Zakład Psychoterapii

 

I Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Nefrologii, Hipertensjologii i Transplantologii Nerek (Oddział Dializ)

Klinika Neurologii, Udarów Mózgu i Neurorehabilitacji

Zakład Farmakologii Klinicznej

 

II Katedra Chorób Wewnętrznych

Klinika Chorób Wewnętrznych, Astmy i Alergii

Zakład Diagnostyki Laboratoryjnej

Klinika Pneumonologii

 

Katedra Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

Klinika Chorób Wewnętrznych i Farmakologii Klinicznej

− Pracownia Immunofarmakologii Tkankowej

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrodiabetologii

− Pracownia Biologii Molekularnej

Klinika Kardiologii Interwencyjnej i Zaburzeń Rytmu Serca

− Pracownia Badań Hemodynamicznych i Angiograficznych

− Pracownia Badań Elektrokardiologii Inwazyjnej

− Pracownia Badań Elektrokardiologii Nieinwazyjnej

− Pracownia Echokardiografii

− Pracownia Stymulatorów i Defibrylatorów

Zakład Kardiologii Nieinwazyjnej

Zakład Kardioonkologii

 

Katedra Chorób Zakaźnych i Hepatologii

Klinika Chorób Zakaźnych Dzieci

Klinika Chorób Zakaźnych i Chorób Wątroby

Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii

 

Katedra Dermatologii

– Klinika Dermatologii, Dermatologii Dziecięcej i Onkologicznej

 

Katedra Dermatologii i Wenerologii

– Klinika Dermatologii i Wenerologii

 

Katedra Endokrynologii

Klinika Chirurgii Endokrynologicznej, Ogólnej i Naczyniowej

Klinika Endokrynologii

Zakład Chirurgii Doświadczalnej

Zakład Immunoendokrynologii

− Pracownia Immunodiagnostyki

Zakład Morfometrii Gruczołów Dokrewnych

Zakład Zaburzeń Endokrynnych i Metabolizmu Kostnego

 

Katedra Endokrynologii i Chorób Metabolicznych

Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych

− Pracownia Endokrynologii Molekularnej

− Pracownia USG i Biopsji Cienkoigłowej

Klinika Endokrynologii Wieku Rozwojowego

 

Katedra Endokrynologii Onkologicznej

Zakład Endokrynologii Onkologicznej

Zakład Endokrynologii Starzenia

 

Katedra Farmakologii Ogólnej, Klinicznej i Toksykologii

– Zakład Farmakologii i Toksykologii

 

Katedra Fizjologii Doświadczalnej i Klinicznej

Zakład Biofizyki

Zakład Fizjologii, Patofizjologii i Immunologii Klinicznej

Zakład Fizjologii Doświadczalnej

Zakład Fizjologii Klinicznej

Zakład Interakcji Międzykomórkowych

Zakład Medycyny Snu i Zaburzeń Metabolicznych

– Pracownia Patofizjologii i Immunologii Snu

 

Katedra Gastroenterologii

Klinika Chorób Przewodu Pokarmowego

Klinika Gastroenterologii

Zakład Żywienia w Chorobach Przewodu Pokarmowego

 

Katedra Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej

Zakład Biochemii Kwasów Nukleinowych

Zakład Genetyki Klinicznej

 

I Katedra Ginekologii i Położnictwa

Klinika Ginekologii Operacyjnej i Onkologicznej

Klinika Medycyny Płodu i Ginekologii

Klinika Patologii Ciąży

Klinika Perinatologii

 

Katedra Hematologii

Klinika Hematologii

Zakład Hematologii Doświadczalnej

Zakład Zaburzeń Hemostazy

 

Katedra Kardiologii

I Klinika Kardiologii

− Pracownia Elektrokardiologii Nieinwazyjnej

− Pracownia Elektrostymulacji i Elektroterapii

− Pracownia Kardiologii Interwencyjnej

Zakład Szybkiej Diagnostyki Kardiologicznej

− Pracownia Biochemii i Immunologii Kardiologicznej

− Pracownia Echokardiografii

 

Katedra Kardiologii Interwencyjnej i Elektrokardiologii

Klinika Elektrokardiologii

− Pracownia Badań Układu Autonomicznego

− Pracownia Chorób Strukturalnych Serca

− Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej i Ablacji

− Pracownia Elektrokardiologii Nieinwazyjnej i Telemedycyny

− Pracownia Kardiologicznych Urządzeń Wszczepialnych

Klinika Kardiologii Interwencyjnej

− Pracownia Hemodynamiki

 

Katedra Medycyny Sądowej

– Zakład Medycyny Sądowej

– Pracownia Toksykologii Sądowej

 

Katedra Nauk Wojskowo-Medycznych

Zakład Edukacji Obronnej i Koordynacji Kształcenia

− Pracownia Toksykologii Wojskowej i Ochrony Radiologicznej

Zakład Epidemiologii i Zdrowia Publicznego

Zakład Historii Medycyny, Farmacji i Medycyny Wojskowej

 

Katedra Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego

Klinika Nefrologii, Nadciśnienia Tętniczego i Medycyny Rodzinnej

− Pracownia Dializoterapii

− Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego

− Pracownia Medycyny Prewencyjnej i Spersonalizowanej

− Pracownia Medycyny Rodzinnej

− Uniwersyteckie Centrum Dializoterapii

Zakład Kardiologii Prewencyjnej i Lipidologii

− Pracownia Biologii Molekularnej

− Pracownia Diagnostyki Kardiologicznej

Zakład Propedeutyki Interny i Farmakologii Społecznej

Zakład Nefrokardiologii

 

Katedra Neurologii

Klinika Neurologii

− Pracownia Badań Rezonansu Magnetycznego nad Stwardnieniem Rozsianym

− Pracownia Elektrofizjologii Klinicznej

− Pracownia Neuroimmunologii

Zakład Immunogenetyki

 

Katedra Onkologii

Klinika Chemioterapii Nowotworów

Klinika Chirurgii Onkologicznej

Klinika Medycyny Paliatywnej

Zakład Patologii

Zakład Patologii Molekularnej i Neuropatologii

Zakład Patomorfologii

– Pracownia Diagnostyki Autopsyjnej

– Pracownia Diagnostyki Biopsyjnej

– Pracownia Frakcjonowania Izotopowego w Procesach Patologicznych

Zakład Patomorfologii i Cytopatologii Klinicznej

Zakład Radioterapii

Zakład Technik Diagnostycznych w Patomorfologii

– Pracownia Morfometrii

 

Katedra Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej

– Klinika Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej

 

Katedra Ortopedii, Traumatologii i Rehabilitacji Pourazowej

Klinika Artroskopii, Chirurgii Małoinwazyjnej i Traumatologii Sportowej

– Pracownia Biomechaniki i Zaopatrzenia Protetyczno-Ortopedycznego

Klinika Chirurgii Ręki

Klinika Ortopedii i Traumatologii

Klinika Rehabilitacji Ortopedycznej i Pourazowej

 

I Katedra Otolaryngologii

Klinika Otolaryngologii, Onkologii Głowy i Szyi

Zakład Układu Równowagi

 

II Katedra Otolaryngologii

Klinika Fizjoterapii Onkologicznej

Klinika Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii

− Pracownia Dydaktyki Fizjoterapii

− Pracownia Otoneurologiczna

Pracownia Foniatryczno-Rehabilitacyjna

Zakład Alergologii i Rehabilitacji Oddechowej

I Katedra Pediatrii

Klinika Pediatrii, Diabetologii, Endokrynologii i Nefrologii

Klinika Pediatrii, Onkologii i Hematologii

− Centralne Laboratorium Badań Genetycznych w Onkologii Dziecięcej „Oncolab”

− Pracownia Immunopatologii i Genetyki

− Pracownia Pediatrycznej Opieki Paliatywnej

Klinika Pediatrii, Patologii Noworodka i Chorób Metabolicznych Kości

− Pracownia Badań Czynnościowych

− Pracownia Badań Ultradźwiękowych Kości

Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej

 

II Katedra Pediatrii

Klinika Kardiologii i Reumatologii Dziecięcej

− Pracownia Echokardiografii

− Pracownia Holterowska Zaburzeń Rytmu Serca i Nadciśnienia Tętniczego

− Pracownia Kardiologii Płodowej

− Pracownia Prób Wysiłkowych

Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii i Anestezjologii

Zakład Medycyny Ratunkowej dla Dzieci

 

III Katedra Pediatrii

Klinika Alergologii, Gastroenterologii i Żywienia Dzieci

− Pracownia Badań Czynnościowych Przewodu Pokarmowego

− Pracownia Diagnostyki Alergologicznej

− Pracownia Endoskopii Przewodu Pokarmowego

Klinika Interny Dziecięcej i Alergologii

Klinika Pulmonologii Dziecięcej

 

Katedra Pediatrii i Immunologii Wieku Rozwojowego

Klinika Pediatrii, Nefrologii i Immunologii

Zakład Dydaktyki Pediatrycznej

 

Katedra Pediatrii Zabiegowej

Klinika Chirurgii i Onkologii Dziecięcej

− Pracownia Badań Anomalii Naczyniowych

 

Klinika Otolaryngologii, Audiologii i Foniatrii Dzieci

− Pracownia Audiometrii

− Pracownia Badań Obiektywnych Słuchu

− Pracownia Rhinomanometrii

 

Katedra Położnictwa, Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Klinika Ginekologii Operacyjnej i Endoskopowej

Klinika Położnictwa i Perinatologii

 

Katedra Psychiatrii

Klinika Psychiatrii Dzieci i Młodzieży

Klinika Zaburzeń Afektywnych i Psychotycznych

– Pracownia Diagnozowania i Terapii Wczesnych Psychoz

 

Katedra Pulmonologii, Reumatologii i Immunologii Klinicznej

Klinika Chorób Wewnętrznych i Nefrologii Transplantacyjnej

Klinika Immunologii i Alergii

− Pracownia Aeroalergenów

− Pracownia Cytometrii

− Pracownia Diagnostyki Alergologicznej

− Pracownia Hodowli Tkankowych

− Pracownia Immunologii Molekularnej

− Pracownia Immunologii Transplantacyjnej

− Pracownia Immunoreumatologii

− Pracownia Immunoserologii

− Pracownia Przechowywania Materiału Biologicznego – Biobank

− Pracownia Wirusów Oddechowych

Klinika Pulmonologii Ogólnej i Onkologicznej

Klinika Reumatologii

Zakład Psychodermatologii

 

Jednostki alokowane poza strukturą katedr

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii

− Pracownia Monitorowania Parametrów Krytycznych

Klinika Kardiochirurgii

− Pododdział Intensywnej Opieki Medycznej

II Klinika Kardiologii

Centrum Edukacji Medycznej (CEM)