KLINIKA CHIRURGII KLATKI PIERSIOWEJ CHIRURGII OGÓLNEJ I ONKOLOGICZNEJ
UL. ŻEROMSKIEGO 113 

środa

9.00 – 10.00

prof. dr hab. n. med. Marian Brocki