ZAKŁAD PSYCHOLOGII LEKARSKIEJ

 

P.O. Kierownika Zakładu Psychologii Lekarskiej jest dr n. med. Paweł Rasmus

Adres: 90-131 Łódź, ul. Lindleya 6

tel. 42 677 93 15, 42 675 73 72

 

Skład zespołu naukowego:

dr n. med. Anna Bogaczewicz

dr n. o zdr. Krzysztof Pękala

dr n. med. Agnieszka Stetkiewicz – Lewandowicz

mgr Marta Boczkowska

w październiku 2011r. 

poniedziałek

9:00 – 14:00

mgr Krzysztof Pękala

wtorek

9:00 – 15:00

dr n. med. Paweł Rasmus

środa

13:00 – 15:00

dr hab. n. med. prof. nadzw. Tomasz Sobów

9:00 – 15:00

 mgr Krzysztof Pękala

 czwartek 

9:00 – 15:00

mgr Katarzyna Fiszer

piątek

9:00 – 14:00

dr n. med. Anna Bogaczewicz

SEKRETARIAT 

poniedziałek

14:00 – 17:00

Anna Szuszkiewicz

piątek

14:00 – 16:00

Anna Szuszkiewicz

Telefoniczny kontakt z sekretariatem: 42 675 73 72 (codziennie 9:00 – 13:00)