KLINIKA NEUROCHIRURGII I ONKOLOGII UKŁADY NERWOWEGO
UL. KOPCIŃSKIEGO 22

środa

9.00 – 10.30

 dr n. med. Piotr Kasprzak