II Katedra Pediatrii

ul. Sporna 36/50

91 – 496  Łódź

Kierownik Kliniki: Prof.dr hab.n.med. Elżbieta Smolewska

Tel. (sekretariat):  42 617 77 00

 

Konsultacje dla studentów  dotyczące treści programowych zajęć:  do uzgodnienia z nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia.

 

Koordynator ds. dydaktyki:
dr n. med. Beata Kierzkowska
e-mail: beata.kierzkowska@umed. lodz.pl