KLINIKA ONKOLOGII DZIECIĘCEJ
UL. SPORNA 36/50

Konsultacje w ramach dyżuru chirurgicznego w godz. 15.30- 20.00 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym z Panią dr med. Anną Sitkiewicz  42 61 77 708, 42 61 77 705 lub drogą elektroniczną: anna.sitkiewicz@umed.lodz.pl