Godziny konsultacji dydaktycznych w roku akademickim 2015/2016

poniedziałek

9.30 – 10.30

dr Grażyna Raczyńska-Witońska

pok. 311

11.00 – 12.00

dr Agnieszka Jaskółowska

pok. 311

13.00 – 14.00

dr Katarzyna Góralska

pok. 308

wtorek

11.00 – 12.00

mgr Magdalena Dzikowiec

pok. 308

15.30 – 16.30

dr Anna Wójcik

Pok. 309

środa

13.45 – 14.45

dr Barbara Modrzewska

pok. 310

czwartek

10.30 – 11.30

dr hab. Joanna Błaszkowska, prof. UM

Pok. 332