Category Archives: Aktualności Ogólne

Kolejna edycja Kursu przygotowującego do Lekarskiego Egzaminu Końcowego

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi zapraszają na kolejną edycję Kursu przygotowującego do  Lekarskiego Egzaminu Końcowego

Najbliższa edycja kursu odbędzie się w dniach: 02-06.09.2019 ⃰

Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy na kurs prowadzone będą w dniach  29.07-21.08.2019r:

– dla absolwentów zarejestrowanych w OIL w Łodzi,
proszę wypełnić i wysłać  FORMULARZ ZGŁOSZENIA

– dla absolwentów  UM w Łodzi  rocznika 2018/2019  

dla   absolwentów UM w Łodzi  Wydziału Wojskowo-Lekarskiego zarejestrowanych w Wojskowej Izbie Lekarskiej (na podstawie dowodu wpłaty będzie można ubiegać się o refundację w WIL)

Koszt 150 zł  (należy wypełnić i wysłać  FORMULARZ ZGŁOSZENIA  –zamieszczony w treści  ogłoszenia na naszej stronie internetowej www.oil.lodz.pl – KURSY, KONFERENCJE, SZKOLENIA.) Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia należy dokonać w ciągu 2 dni wpłaty na konto: PKO BP S.A. I Oddział w Łodzi: Okręgowa Izba Lekarska   98 10203352 0000160200100362 – tytuł wpłaty: „kurs LEK-2019” – REZERWACJA MIEJSCA NA KURS NASTĘPUJE PO DOKONANIU WPŁATY

Zapisy na kurs prowadzone będą w dniach  10.08-21.08.2019r :

– dla pozostałych lekarzy, nie zarejestrowanych w OIL w Łodzi  kurs jest płatny.

Koszt 250 zł  (należy wypełnić i wysłać  FORMULARZ ZGŁOSZENIA  –zamieszczony w treści  ogłoszenia na naszej stronie internetowej www.oil.lodz.pl – KURSY, KONFERENCJE, SZKOLENIA.) Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia należy dokonać w ciągu 2 dni wpłaty na konto: PKO BP S.A. I Oddział w Łodzi: Okręgowa Izba Lekarska    98 10203352 0000160200100362 – tytuł wpłaty: „kurs LEK-2019” – REZERWACJA MIEJSCA NA KURS NASTĘPUJE PO DOKONANIU WPŁATY.

Liczba miejsc ograniczona.

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu, al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

 

dnia  19.06.2019 r.

godz. 1000                  mgr Magdaleny Krawczyk

p.t. „Wpływ rehabilitacji kardiologicznej na style radzenia sobie ze stresem, poziom depresji i spostrzeganą jakość życia u osób po zawale mięśnia sercowego.”

Promotor:            prof. dr hab. Jarosław Kasprzak

Recenzenci:         prof. dr hab. Jarosław Drożdż

dr hab. Iwona Korzeniowska-Kubacka

 

godz. 1100                  lek. Anny Michalak

p.t. „Badania odległe nad wpływem przewlekłego wysiękowego zapalenia ucha środkowego na stan słuchu u dzieci.”

Promotor:            prof. dr hab. Danuta Gryczyńska

Recenzenci:         prof. dr hab. Grażyna Mielnik-Niedzielska

prof. dr hab. Wiesław Sułkowski

 

godz. 1200                  lek. Macieja Koteckiego

p.t. „Badania nad wpływem hałasu na stan słuchu u młodzieży szkolnej.”

Promotor:            prof. dr hab. Danuta Gryczyńska

Recenzenci:         prof. dr hab. Grażyna Mielnik-Niedzielska

prof. dr hab. Wiesław Sułkowski

 

godz. 1300                  lek. dent. Karoliny Latalskiej

p.t. „Ocena potencjalnegto znaczenia prognostycznego wybranych białek podścieliska oraz receptora naczyniowego czynnika wzrostu VEGFR w nowotworach złośliwych gruczołów ślinowych.”

Promotor:            prof. dr hab. Józef Kobos

Recenzenci:         prof. dr hab. Janusz Dzięcioł

prof. dr hab. Stanisław Sporny

 

dnia  26.06.2019 r.

godz. 1100                  lek.  Mateusza Kamińskiego

p.t. „Wpływ stężenia bilirubiny na stężenie markerów nowotworowych u chorych leczonych z powodu żółtaczki mechanicznej.”

Promotor:            prof. dr hab. Janusz Strzelczyk

Recenzenci:         prof. dr hab. Waldemar Patkowski

dr hab. Marek Pacholczyk

 

godz. 1200        mgr Angeliki Długosz-Pokorskiej

 

p.t. „Badanie aktywności przeciwnowotworowej i molekularnych mechanizmów działania hybrydowych pochodnych naftalenodionów i kumaryny.”

Promotor:            prof. dr hab. Anna Janecka

Recenzenci:         prof. dr hab. Barbara Nawrot

prof. dr hab. Bogdan Walkowiak

 

godz. 1300        lek. Michała Włodarczyka         

p.t. „Ocena możliwości ograniczenia scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego do badania wysiłkowego.”

Promotor:            dr hab. prof. nadzw. Anna Płachcińska

Recenzenci:         prof. dr hab. Eugeniusz Dziuk

prof. dr hab. Leszek Królicki

 

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożona jest do wglądu w  Bibliotece  Głównej  UM

w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu, al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

 

dnia  29.05.2019 r.

godz. 1000                  lek. Ewy Kołomeckiej-Kochańskiej
p.t. „Molekularne mechanizmy przebudowy chromatyny jądrowej w astmie oskrzelowej.”

Promotor
prof. dr hab. Paweł Górski

Recenzenci
prof. dr hab. Barbara Rogala
prof. dr hab. Jerzy Kruszewski

 

godz. 1100                  lek. Jana Bielickiego
p.t. „Ocena funkcjonalna ścięgna Achillesa po operacyjnej rekonstrukcji uszkodzenia urazowego.”

Promotor
prof. dr hab. Marek Synder

Promotor pomocniczy
dr Marek Drobniewski

Recenzenci
dr hab. Bogdan Koczy
dr hab. Łukasz Matuszewski

 

godz. 1200                  mgr Joanny Madzio
p.t. „GATA3 jako marker stratyfikacji ryzyka niepowodzenia terapii u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL).”

Promotor
prof. dr hab. Wojciech Młynarski

Promotor pomocniczy:
dr Agata Pastorczak

Recenzenci
prof. dr hab. Mariusz Wysocki
prof. dr hab. Krzysztof Kałwak

 

dnia  05.06.2019 r.

godz. 1000                  lek. Krzysztofa Krajewskiego
p.t. „Zawroty głowy i zaburzenia równowagi u osób w wieku podeszłym.”

Promotor
prof. dr hab. Magdalena Józefowicz-Korczyńska

Recenzenci
dr hab. prof. nadzw. Ewa Zmysłowska-Szmytke
dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Pawlak-Osińska

 

godz. 1100                  lek. Weroniki Lucas-Grzelczyk
p.t. „Rola wybranych mataloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej, tkankowych inhibitorów metaloproteinaz oraz analiza ekspresji miRNA w raku płaskonabłonkowym krtani.”

Promotor
prof. dr hab. Magdalena Józefowicz-Korczyńska

Recenzenci
dr hab. prof. nadzw. Hanna Zielińska-Bliźniewska
prof. dr hab. Jacek Składzień

 

godz. 1200                  lek. dent. Mii Sulwińskiej
p.t. „Wpływ czasu aplikacji i rodzaju systemu wiążącego na wytrzymałość połączenia MTA z materiałem kompozytowym.”

Promotor
dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska

Recenzenci
prof. dr hab. Mariusz Lipski
dr hab. Dariusz Skaba

 

godz. 1300                  lek. Wojciecha Kuczyńskiego
p.t. „Czynniki predykcyjne w diagnostyce zespołu obturacyjnego bezdechu sennego.”

Promotor
dr hab. prof. nadzw. Piotr Białasiewicz

Recenzenci
dr hab. prof. nadzw. Robert Pływaczewski
dr hab. Leszek Czupryniak

 

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożona jest do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu, al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia  08.05.2019 r.

godz. 1100   lek. Sebastana Żabierka
p.t. „Ocena wyników klinicznych oraz satysfakcji pacjenta po leczeniu niestabilności stawu barkowego metoda Latarjet na otwarto.”

Promotor
dr hab. prof. nadzw. Marcin Domżalski

Recenzenci
prof. dr hab. Stanisław Pomianowski
dr hab. Przemysław Lubiatowski

 

godz. 1200  lek. Adriany Kaczmarskiej-Filipek
p.t. „Ocena właściwości farmakokinetycznych imipenemu i meropenemu stosowanych w terapii ciężkich zakażeń, u pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych z użyciem krążenia pozaustrojowego oraz u chorych nieleczonych operacyjnie.”

Promotor
dr hab. Mirosław Wilczyński

Recenzenci
prof. dr hab. Marek Sanak
prof. dr hab. Dariusz Szurlej

dnia  15.05.2019 r.

godz. 1200 lek. Magdaleny Jędrzejczyk
p.t. „Ocena rozwoju somatycznego i stanu odżywienia dzieci do ukończenia 3 roku życia z alergią pokarmową pozostających na bezmlecznej diecie eliminacyjnej.”

Promotor
prof. dr hab. Krystyna Wąsowska-Królikowska

Recenzenci
prof. dr hab. Halina Woś
prof. dr hab. Leokadia Bąk-Romaniszyn

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożona jest do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM  w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu, al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia  08.05.2019 r.

godz. 1100   lek. Sebastana Żabierka
p.t. „Ocena wyników klinicznych oraz satysfakcji pacjenta po leczeniu niestabilności stawu barkowego metoda Latarjet na otwarto.”

Promotor
dr hab. prof. nadzw. Marcin Domżalski

Recenzenci
prof. dr hab. Stanisław Pomianowski
dr hab. Przemysław Lubiatowski

 

godz. 1200  lek. Adriany Kaczmarskiej-Filipek
p.t. „Ocena właściwości farmakokinetycznych imipenemu i meropenemu stosowanych w terapii ciężkich zakażeń, u pacjentów po operacjach kardiochirurgicznych z użyciem krążenia pozaustrojowego oraz u chorych nieleczonych operacyjnie.”

Promotor
dr hab. Mirosław Wilczyński

Recenzenci
prof. dr hab. Marek Sanak
prof. dr hab. Dariusz Szurlej

dnia  15.05.2019 r.

godz. 1200 lek. Magdaleny Jędrzejczyk
p.t. „Ocena rozwoju somatycznego i stanu odżywienia dzieci do ukończenia 3 roku życia z alergią pokarmową pozostających na bezmlecznej diecie eliminacyjnej.”

Promotor
prof. dr hab. Krystyna Wąsowska-Królikowska

Recenzenci
prof. dr hab. Halina Woś
prof. dr hab. Leokadia Bąk-Romaniszyn

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożona jest do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM  w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.

Przedłużony termin składania sprawozdań za 2018 rok

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  informuje, iż  zostaje przedłużony termin składania sprawozdań za 2018 rok do dnia  26 kiwietnia   2019 r. z badań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Sprawozdanie roczne  z wykonania zadania badawczego lub  Sprawozdanie końcowe  z wykonania zadania badawczego
– dotyczy tylko zadań finansowanych z konta 502
(informacje  tel. 42 272 59 26 )

Sprawozdanie w formie papierowej  należy dostarczyć :
– Dziekanat ds. Nauki   pokój 10,   al. Kościuszki 4

Warunkiem rozpatrzenia  wniosków służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na 2019 rok  jest złożenie w terminie w/w sprawozdania.

Zobowiązuję wszystkich samodzielnych pracowników nauki o przekazanie informacji i dopilnowanie terminu złożenia sprawozdań przez „młodych naukowców” .

Wzory  sprawozdań w załączeniu
lub
Wzory sprawozdań na stronie Wydziału Lekarskiego
Nauka
Działalność statutowa
Badania służące rozwojowi młodych naukowców i słuchaczy studiów doktoranckich
Sprawozdanie roczne  z wykonania zadania badawczego lub
Sprawozdanie końcowe  z wykonania zadania badawczego

Sprawozdania za 2018 rok z badań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi  informuje,   iż do dnia  16 kiwietnia   2019 r. należy złożyć  sprawozdania  za 2018 rok z badań służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich

Sprawozdanie roczne  z wykonania zadania badawczego lub Sprawozdanie końcowe  z wykonania zadania badawczego – dotyczy tylko zadań finansowanych z konta 502 (informacje  tel. 42 272 59 26 )

Sprawozdanie w formie papierowej  należy dostarczyć : – Dziekanat ds. Nauki   pokój 10,   al. Kościuszki 4

Warunkiem rozpatrzenia  wniosków służących rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich na 2019 rok  jest złożenie w terminie w/w sprawozdania.

Wzory sprawozdań na stronie Wydziału Lekarskiego:
Nauka
Działalność statutowa
Badania służące rozwojowi młodych naukowców i słuchaczy studiów doktoranckich
Sprawozdanie roczne  z wykonania zadania badawczego lub – pobierz
Sprawozdanie końcowe  z wykonania zadania badawczego – pobierz

Obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu, al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia  10.04.2019 r.

godz. 1200                  lek. Sebastana Żabierka

p.t. „Ocena wyników klinicznych oraz satysfakcji pacjenta po leczeniu niestabilności stawu barkowego metoda Latarjet na otwarto.”
Promotor
dr hab. prof. nadzw. Marcin Domżalski

Recenzenci
prof. dr hab. Stanisław Pomianowski
dr hab. Przemysław Lubiatowski

 

godz. 1300                  lek. Ewy Burchard

p.t. „Wpływ dysfunkcji prawej komory serca na rokowanie krótkoterminowe i odległe w grupie pacjentów  z przewlekłą niewydolnością serca ze zredukowaną frakcją wyrzutowa będących w II-III klasie czynnościowej wg NYHA.”

Promotor
dr hab. Michał Kidawa

Recenzenci
prof. dr hab. Zenon Gawor
dr hab. Filip M. Szymański

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożona jest do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.

Obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu, al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia  27.03.2019 r. godz. 1100                  Agaty  Gabryelskiej

p.t. „Wpływ hipoksemii na zmianę ekspresji czynnika HIF-1alfa u chorych na zespół obturacyjnego bezdechu sennego.”
Promotor:            dr hab. prof. nadzw. Piotr Białasiewicz
Recenzenci
dr hab. Leszek Czupryniak
prof. dr hab. Marek Niedoszytko

godz. 1200                  lek. Piotra Łabętowicza

p.t. „Badania anatomiczne i radiologiczne tętnicy głębokiej uda.”.
Promotor:            prof. dr hab. Michał Polguj
Recenzenci
dr hab. Adam Kosiński
dr hab. Grzegorz Staśkiewicz

godz. 1300                  lek. dent.  Agnieszki Kozubskiej

p.t. „Ocena stanu jamy ustnej z uwzględnieniem wybranych parametrów odporności nieswoistej oraz potrzeb leczniczych dzieci dotkniętych osteogensis imperfecta.”
Promotor:            prof. dr hab. Joanna Szczepańska

Recenzenci
prof. dr hab. Dorota Olczyk-Kowalczyk
prof. dr hab. Maria Mielnik-Błaszczak

dnia  03.04.2019 r.

godz. 1100                  lek. Małgorzaty Wajdlich

p.t. „Ocena efektu hemodynamicznego podania analogu GLP-1-liraglutydu u chorych z przewlekłą cukrzycową chorobą nerek.”
Promotor:            prof. dr hab. Michał Nowicki

Recenzenci
prof. dr hab. Krzysztof Pawlaczyk
dr hab. Paweł Ptaszyński

godz. 1200                  lek. Elżbiety Iskierka-Jażdżewskiej

p.t. „Znaczenie prognostyczne wariuantów polimorficznych genu CRBN u chorych z opornym lub nawrotowym szpiczakiem plazmocytowym leczonych lenalidomidem.”
Promotor:            prof. dr hab. Krzysztof Jamroziak

Recenzenci
prof. dr hab. Krzysztof Giannopoulos
dr hab. Dominik Dytfeld

godz. 1300                  lek. Marcina Ojrzanowskiego

p.t. „Wartość diagnostyczna i prognostyczna wczesnej strategii wielomarkerowej u pacjentów z ostrymi zespołami wieńcowymi.”
Promotor:            prof. dr hab. Jarosław Kasprzak
Recenzenci
dr hab. Monika Kosmala-Przewłocka
dr hab. Agata Bielecka-Dabrowa

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożona jest do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.