Wszystkie posty wydzial.lekarski

Komunikat Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Lekarskiego z dn. 13.03.2012

Wydziałowa Komisja Wyborcza przypomina nauczycielom akademickim Wydziału Lekarskiego bez statusu samodzielności , że w dniu 14 marca 2012 r. o godz. 9.00 w Auli Północnej CD przy ul. Pomorskiej 251 odbędą się wybory do Senatu i Rady Wydziału.

Jednocześnie informujemy, że w związku ze spotkaniem wyborczym dla wyżej wymienionej grupy,  JM Rektor Prof. Paweł Górski zarządził godziny rektorskie ( zostaną one zaliczone jako godziny dydaktyczne)

Uwaga Studenci I-ego i II-ego Roku!!!

Wszyscy Studenci I-ego roku, którzy nie zapisali się na zajęcia fakultatywne zobowiązani są do odbycia zajęć z Filozofii Medycyny. Zapisu dokonują Państwo bezpośrednio u osoby prowadzącej zajęcia do dnia 14 marca. Nie ma możliwości zmiany dotychczasowych zapisów.

Wszyscy Studenci II-ego roku, którzy nie zapisali się na zajęcia fakultatywne zobowiązani są do odbycia zajęć z Zagrożeń Cywilizacyjnych. Zapisu dokonują Państwo bezpośrednio u osoby prowadzącej zajęcia do dnia 14 marca. Nie ma możliwości zmiany dotychczasowych zapisów.

Publiczne obrony pracy doktorskich na Wydziale Lekarskim

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, uprzejmie zawiadamia, że w dniu 24.02.2012 r. w Sali 209 w Łodzi, ul. Pomorska 251 odbędzie się publiczna obrona pracy doktorskiej:

Godz. 13.00 lek. dent. Barbary Łapińskiej
Praca doktorska p.t. „Połączenie ceramiki dentystycznej z materiałami kompozytowymi. Badania doświadczalne.”.
Promotor: prof. dr hab. Jerzy Sokołowski

W auli Rektoratu al. Kościuszki 4, odbędą się publiczne obrony:

W dniu 29.02.2012r.

Godz. 11.00 lek. med. Ewy Szymczyk
Praca doktorska. p.t. „Zastosowanie techniki śledzenia markerów akustycznych do oceny żywotności mięśnia sercowego po zawale serca”.
Promotor: prof. dr hab. Jarosław Kasprzak

Godz. 12.00 lek. med. Joanny Jędrzychowskiej-Baraniak
Praca doktorska. p.t. „Zastosowanie wybranych parametrów echokardiografii spoczynkowej i dobutaminowej w ocenie układu krążenia i stratyfikacji ryzyka incydentów sercowo-naczyniowych u pacjentów kwalifikowanych do przeszczepienia wątroby”.
Promotor: prof. dr hab. Jarosław Kasprzak

Godz. 13.00 lek. stom. Katarzyny Romańczuk
Praca doktorska. p.t. „Ocena stanu jamy ustnej pod kątem potrzeb protetycznych u osób w wieku poprodukcyjnym (na podstawie badania przeprowadzonego wśród pensjonariuszy Domu Opieki Społecznej”.
Promotor: prof. dr hab. Maciej Romanowicz

W dniu 02.03.2012 r.

Godz. 12.00 mgr inż. Kamili Koprowskiej
Praca doktorska p.t. „Molekularne podstawy śmierci indukowanej w komórkach czerniak przez partenolid, stosowany samodzielnie lub w skojarzeniu z wybranymi lekami przeciwnowotworowymi”.
Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Czyż

W dniu 07.03.2012 r.

Godz. 12.00 lek. med. Anny Wolskiej
Praca doktorska p.t. „Ekspresja i funkcjonalność receptorów Toll-podobnych komórek jednojądrowych krwi obwodowej chorych na przewlekłą białaczkę limfocytową „.
Promotor: prof. dr hab. Tadeusz Robak

Praca do wglądu Biblioteka Główna UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 1.