Wszystkie posty wydzial.lekarski

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zawiadamia, że w auli Rektoratu ul. al. Kościuszki 4, odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia 09.10.2019 r.

godz. 11.00 lek. med. Marty Pająk
pt. „Rola ultrasonografii dopplerowskiej w ocenie powikła okolicy nakłucia tętnicy po procedurach wewnątrzmacicznych” Promotor: dr hab. Tomasz Stępień Recenzent: prof. dr hab. Jacek Gawrychowski Recenzent: prof. dr hab. Marek Dedecjus

godz. 12.00 mgr Edyty Gheribi
pt. „Ocena prozdrowotnego znaczenia nie odżywczych bioaktywnych związków występujących naturalnie w żywności w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.”
Promotor: prof. dr hab. Leokadia Bąk-Romaniszyn Recenzent: prof. dr hab. Mirosław Jarosz Recenzent: prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska – Ligier

godz. 13.00 lek. med. Iwony Dachowskiej
pt. „Analiza niepowodzeń terapeutycznych u dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej.”
Promotor: dr hab. Beata Zalewska-Szewczyk Recenzent: prof. dr hab. Katarzyna Muszyńska-Rosłan Recenzent: prof. dr hab. Ewa Bień

godz. 14.00 lek. med. Arkadiusz Retwińskiego
pt. „Wartość angiotomografii w wykrywaniu istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową.”
Promotor: prof. dr hab. Jarosław Drożdż Recenzent: prof. dr hab. Cezary Kępka Recenzent: prof. dr hab. Marcin Fijałkowski

dnia 16.10.2019 r.

godz. 10.00 lek. med. Ernesta Bobeffa
pt. „Radiologiczne czynniki ryzyka progresji pourazowego krwawienia wewnątrzczaszkowego u chorych leczonych zachowawczo.”
Promotor: prof. dr hab. Dariusz Jaskólski Recenzent: prof. dr hab. Piotr Ładziński Recenzent: prof. dr hab. Przemysław Kunert

godz. 11.00 lek. med. Renaty Golińskiej-Mróz
pt. „Ocena wybranych parametrów przygotowania ortodontycznego i ich wpływu na wyniki zabiegu chirurgicznego u pacjentów z deformacjami twarzowo-szczękowymi”
Promotor: prof. dr hab. Marcin Kozakiewicz
Recenzent: prof. dr hab. Anna Starzyńska
Recenzent: dr hab. Mariusz Szuta

godz. 12.00 lek. dent. Łukasza Ulańskiego
pt. „Stan higieny jamy ustnej żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podczas pełnienia służby na misji w Afganistanie.”
Promotor: prof. dr hab. Marcin Kozakiewicz
Recenzent: prof. dr hab. Anna Starzyńska
Recenzent: prof. dr hab. Hanna Gerber

godz. 13.00 lek. dent. Adama Szyszkowskiego
pt. „Ocena wybranych czynników rokowniczych w leczeniu implantologicznym jamy ustnej.”
Promotor: prof. dr hab. Marcin Kozakiewicz Recenzent: prof. dr hab. Anna Starzyńska Recenzent: dr hab. Mariusz Szuta

dnia 23.10.2019 r.

godz. 10.00 mgr Jarosława Walaka
p.t. „Przydatność zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu i poprawie jakości życia pacjentów z zaburzeniami ośrodkowej części układu przedsionkowego.”
Promotor: prof. dr hab. Magdalena Józefowicz-Korczyńska
Recenzent: prof. dr hab. Ewa Zamysłowska-Szmytke
Recenzent: dr hab. Katarzyna Orendorz-Frączkowska

godz. 11.00 lek. med. Oskara Rosiaka
p.t. „Ocena rehabilitacji pacjentów z zawrotami głowy i zaburzeniami postawy z pomocą technik wirtualnej rzeczywistości.”
Promotor: prof. dr hab. Magdalena Józefowicz-Korczyńska
Recenzent: prof. dr hab. Ewa Zamysłowska-Szmytke
Recenzent: dr hab. Krzysztof Morawski

godz. 12.00 lek. med. Barbary Popek
p.t. „Przydatność biologicznej endoskopii z zastosowaniem wąskiej wiązki obrazowania w ocenie zmian rozrostowych w krtani.”
Promotor: prof. dr hab. Wioletta Pietruszewska
Recenzent: prof. dr hab. Paweł Burduk
Recenzent: dr hab. Piotr Trojanowski

dnia 30.10.2019 r.

godz. 13.00 lek. med. Magdaleny Kucharczyk – Pośpiech
p.t. „Ocena wyników fakoemulsyfikacji zaćmy przez mikrocięcie o szerokości 1,4 mm i 1,8 mm.”
Promotor: dr hab. Michał Wilczyński Recenzent: prof. dr hab. Katarzyna Michalska-Małecka Recenzent: dr hab. Justyna Izdebska

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami wyłożone są do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2.

Uwaga Studenci I roku!

Student rozpoczynający cykl kształcenia w roku akademickim 2019/2020 zobowiązany jest do odbycia 60 godzin zajęć wychowania fizycznego pomiędzy I-V rokiem studiów.

Jeśli chcecie Państwo odbyć zajęcia W-F już na I roku to macie taką możliwość.

Zapisy na semestr zimowy będą trwać do 7 października 2019 r.

Link do zapisów: https://wfzapisy.umed.pl/

Login i hasło: jak do Wirtualnej Uczelni.

Wykład otwarty profesora Johna T. Manninga

Serdecznie zapraszamy na cykl bezpłatnych wykładów otwartych profesora Johna T. Manninga ze Swansea University w Wielkiej Brytanii.

  • 16.10.2019 „Digit Ratio (2D:4D) and Prenatal Sex Hormones: are there any Medical Implications?” – Aula Zachodnia Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
  • 17.10.2019 „Digit Ratio (2D:4D) and its Sex, Ethnic and National Differences” – Aula D (W-13) w budynku D Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 141/143,
  • 18.10.2019 „Digit Ratio (2D:4D): What can our Fingers tell us about our Biology?” – Aula 1000 Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

 

Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie: https://umed.pl/wyklad-otwarty-johna-t-manninga/

 

 

Kolejna edycja Kursu przygotowującego do Lekarskiego Egzaminu Końcowego

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi zapraszają na kolejną edycję Kursu przygotowującego do  Lekarskiego Egzaminu Końcowego

Najbliższa edycja kursu odbędzie się w dniach: 02-06.09.2019 ⃰

Liczba miejsc ograniczona.

Zapisy na kurs prowadzone będą w dniach  29.07-21.08.2019r:

– dla absolwentów zarejestrowanych w OIL w Łodzi,
proszę wypełnić i wysłać  FORMULARZ ZGŁOSZENIA

– dla absolwentów  UM w Łodzi  rocznika 2018/2019  

dla   absolwentów UM w Łodzi  Wydziału Wojskowo-Lekarskiego zarejestrowanych w Wojskowej Izbie Lekarskiej (na podstawie dowodu wpłaty będzie można ubiegać się o refundację w WIL)

Koszt 150 zł  (należy wypełnić i wysłać  FORMULARZ ZGŁOSZENIA  –zamieszczony w treści  ogłoszenia na naszej stronie internetowej www.oil.lodz.pl – KURSY, KONFERENCJE, SZKOLENIA.) Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia należy dokonać w ciągu 2 dni wpłaty na konto: PKO BP S.A. I Oddział w Łodzi: Okręgowa Izba Lekarska   98 10203352 0000160200100362 – tytuł wpłaty: „kurs LEK-2019” – REZERWACJA MIEJSCA NA KURS NASTĘPUJE PO DOKONANIU WPŁATY

Zapisy na kurs prowadzone będą w dniach  10.08-21.08.2019r :

– dla pozostałych lekarzy, nie zarejestrowanych w OIL w Łodzi  kurs jest płatny.

Koszt 250 zł  (należy wypełnić i wysłać  FORMULARZ ZGŁOSZENIA  –zamieszczony w treści  ogłoszenia na naszej stronie internetowej www.oil.lodz.pl – KURSY, KONFERENCJE, SZKOLENIA.) Po otrzymaniu potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia należy dokonać w ciągu 2 dni wpłaty na konto: PKO BP S.A. I Oddział w Łodzi: Okręgowa Izba Lekarska    98 10203352 0000160200100362 – tytuł wpłaty: „kurs LEK-2019” – REZERWACJA MIEJSCA NA KURS NASTĘPUJE PO DOKONANIU WPŁATY.

Liczba miejsc ograniczona.

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu, al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

 

dnia  19.06.2019 r.

godz. 1000                  mgr Magdaleny Krawczyk

p.t. „Wpływ rehabilitacji kardiologicznej na style radzenia sobie ze stresem, poziom depresji i spostrzeganą jakość życia u osób po zawale mięśnia sercowego.”

Promotor:            prof. dr hab. Jarosław Kasprzak

Recenzenci:         prof. dr hab. Jarosław Drożdż

dr hab. Iwona Korzeniowska-Kubacka

 

godz. 1100                  lek. Anny Michalak

p.t. „Badania odległe nad wpływem przewlekłego wysiękowego zapalenia ucha środkowego na stan słuchu u dzieci.”

Promotor:            prof. dr hab. Danuta Gryczyńska

Recenzenci:         prof. dr hab. Grażyna Mielnik-Niedzielska

prof. dr hab. Wiesław Sułkowski

 

godz. 1200                  lek. Macieja Koteckiego

p.t. „Badania nad wpływem hałasu na stan słuchu u młodzieży szkolnej.”

Promotor:            prof. dr hab. Danuta Gryczyńska

Recenzenci:         prof. dr hab. Grażyna Mielnik-Niedzielska

prof. dr hab. Wiesław Sułkowski

 

godz. 1300                  lek. dent. Karoliny Latalskiej

p.t. „Ocena potencjalnegto znaczenia prognostycznego wybranych białek podścieliska oraz receptora naczyniowego czynnika wzrostu VEGFR w nowotworach złośliwych gruczołów ślinowych.”

Promotor:            prof. dr hab. Józef Kobos

Recenzenci:         prof. dr hab. Janusz Dzięcioł

prof. dr hab. Stanisław Sporny

 

dnia  26.06.2019 r.

godz. 1100                  lek.  Mateusza Kamińskiego

p.t. „Wpływ stężenia bilirubiny na stężenie markerów nowotworowych u chorych leczonych z powodu żółtaczki mechanicznej.”

Promotor:            prof. dr hab. Janusz Strzelczyk

Recenzenci:         prof. dr hab. Waldemar Patkowski

dr hab. Marek Pacholczyk

 

godz. 1200        mgr Angeliki Długosz-Pokorskiej

 

p.t. „Badanie aktywności przeciwnowotworowej i molekularnych mechanizmów działania hybrydowych pochodnych naftalenodionów i kumaryny.”

Promotor:            prof. dr hab. Anna Janecka

Recenzenci:         prof. dr hab. Barbara Nawrot

prof. dr hab. Bogdan Walkowiak

 

godz. 1300        lek. Michała Włodarczyka         

p.t. „Ocena możliwości ograniczenia scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego do badania wysiłkowego.”

Promotor:            dr hab. prof. nadzw. Anna Płachcińska

Recenzenci:         prof. dr hab. Eugeniusz Dziuk

prof. dr hab. Leszek Królicki

 

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożona jest do wglądu w  Bibliotece  Głównej  UM

w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu, al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

 

dnia  29.05.2019 r.

godz. 1000                  lek. Ewy Kołomeckiej-Kochańskiej
p.t. „Molekularne mechanizmy przebudowy chromatyny jądrowej w astmie oskrzelowej.”

Promotor
prof. dr hab. Paweł Górski

Recenzenci
prof. dr hab. Barbara Rogala
prof. dr hab. Jerzy Kruszewski

 

godz. 1100                  lek. Jana Bielickiego
p.t. „Ocena funkcjonalna ścięgna Achillesa po operacyjnej rekonstrukcji uszkodzenia urazowego.”

Promotor
prof. dr hab. Marek Synder

Promotor pomocniczy
dr Marek Drobniewski

Recenzenci
dr hab. Bogdan Koczy
dr hab. Łukasz Matuszewski

 

godz. 1200                  mgr Joanny Madzio
p.t. „GATA3 jako marker stratyfikacji ryzyka niepowodzenia terapii u dzieci z ostrą białaczką limfoblastyczną (ALL).”

Promotor
prof. dr hab. Wojciech Młynarski

Promotor pomocniczy:
dr Agata Pastorczak

Recenzenci
prof. dr hab. Mariusz Wysocki
prof. dr hab. Krzysztof Kałwak

 

dnia  05.06.2019 r.

godz. 1000                  lek. Krzysztofa Krajewskiego
p.t. „Zawroty głowy i zaburzenia równowagi u osób w wieku podeszłym.”

Promotor
prof. dr hab. Magdalena Józefowicz-Korczyńska

Recenzenci
dr hab. prof. nadzw. Ewa Zmysłowska-Szmytke
dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Pawlak-Osińska

 

godz. 1100                  lek. Weroniki Lucas-Grzelczyk
p.t. „Rola wybranych mataloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej, tkankowych inhibitorów metaloproteinaz oraz analiza ekspresji miRNA w raku płaskonabłonkowym krtani.”

Promotor
prof. dr hab. Magdalena Józefowicz-Korczyńska

Recenzenci
dr hab. prof. nadzw. Hanna Zielińska-Bliźniewska
prof. dr hab. Jacek Składzień

 

godz. 1200                  lek. dent. Mii Sulwińskiej
p.t. „Wpływ czasu aplikacji i rodzaju systemu wiążącego na wytrzymałość połączenia MTA z materiałem kompozytowym.”

Promotor
dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska

Recenzenci
prof. dr hab. Mariusz Lipski
dr hab. Dariusz Skaba

 

godz. 1300                  lek. Wojciecha Kuczyńskiego
p.t. „Czynniki predykcyjne w diagnostyce zespołu obturacyjnego bezdechu sennego.”

Promotor
dr hab. prof. nadzw. Piotr Białasiewicz

Recenzenci
dr hab. prof. nadzw. Robert Pływaczewski
dr hab. Leszek Czupryniak

 

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożona jest do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.