Wszystkie posty wydzial.lekarski

Badania lekarskie

Uwaga Studenci II-VI roku!

Zgodnie z § 5 ust 2. Regulaminu studiów Waszym obowiązkiem jest poddanie się:

badaniom lekarskim – w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o zdolności do uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych,

oraz

badaniom sanitarno-epidemiologicznym oraz szczepieniom (jeśli nie byliście wcześniej zaszczepieni), niezbędnym do uczestniczenia w zajęciach dydaktycznych,

oraz weryfikacja ważności powyższych badań.

W przypadku upływu terminu ważności ww. badań należy zgłosić się do dziekanatu po skierowania (ważne 30 dni).

Po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza koniecznie przynieście je do dziekanatu.

Student, który nie podda się badaniom lub szczepieniom, o których mowa powyżej, lub nie przedłoży do dnia rozpoczęcia zajęć dydaktycznych odpowiedniego orzeczenia lekarskiego, lub przedłoży orzeczenie lekarskie o istnieniu przeciwwskazań zdrowotnych, nie może być dopuszczony do udziału w tych zajęciach ani też nie może uzyskać z nich zaliczenia.

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zawiadamia, że w auli Rektoratu ul. al. Kościuszki 4, odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia 09.10.2019 r.

godz. 11.00 lek. med. Marty Pająk
pt. „Rola ultrasonografii dopplerowskiej w ocenie powikła okolicy nakłucia tętnicy po procedurach wewnątrzmacicznych” Promotor: dr hab. Tomasz Stępień Recenzent: prof. dr hab. Jacek Gawrychowski Recenzent: prof. dr hab. Marek Dedecjus

godz. 12.00 mgr Edyty Gheribi
pt. „Ocena prozdrowotnego znaczenia nie odżywczych bioaktywnych związków występujących naturalnie w żywności w profilaktyce chorób cywilizacyjnych.”
Promotor: prof. dr hab. Leokadia Bąk-Romaniszyn Recenzent: prof. dr hab. Mirosław Jarosz Recenzent: prof. dr hab. Małgorzata Wiśniewska – Ligier

godz. 13.00 lek. med. Iwony Dachowskiej
pt. „Analiza niepowodzeń terapeutycznych u dzieci leczonych z powodu choroby nowotworowej.”
Promotor: dr hab. Beata Zalewska-Szewczyk Recenzent: prof. dr hab. Katarzyna Muszyńska-Rosłan Recenzent: prof. dr hab. Ewa Bień

godz. 14.00 lek. med. Arkadiusz Retwińskiego
pt. „Wartość angiotomografii w wykrywaniu istotnych zwężeń w tętnicach wieńcowych u pacjentów ze stabilną chorobą wieńcową.”
Promotor: prof. dr hab. Jarosław Drożdż Recenzent: prof. dr hab. Cezary Kępka Recenzent: prof. dr hab. Marcin Fijałkowski

dnia 16.10.2019 r.

godz. 10.00 lek. med. Ernesta Bobeffa
pt. „Radiologiczne czynniki ryzyka progresji pourazowego krwawienia wewnątrzczaszkowego u chorych leczonych zachowawczo.”
Promotor: prof. dr hab. Dariusz Jaskólski Recenzent: prof. dr hab. Piotr Ładziński Recenzent: prof. dr hab. Przemysław Kunert

godz. 11.00 lek. med. Renaty Golińskiej-Mróz
pt. „Ocena wybranych parametrów przygotowania ortodontycznego i ich wpływu na wyniki zabiegu chirurgicznego u pacjentów z deformacjami twarzowo-szczękowymi”
Promotor: prof. dr hab. Marcin Kozakiewicz
Recenzent: prof. dr hab. Anna Starzyńska
Recenzent: dr hab. Mariusz Szuta

godz. 12.00 lek. dent. Łukasza Ulańskiego
pt. „Stan higieny jamy ustnej żołnierzy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej podczas pełnienia służby na misji w Afganistanie.”
Promotor: prof. dr hab. Marcin Kozakiewicz
Recenzent: prof. dr hab. Anna Starzyńska
Recenzent: prof. dr hab. Hanna Gerber

godz. 13.00 lek. dent. Adama Szyszkowskiego
pt. „Ocena wybranych czynników rokowniczych w leczeniu implantologicznym jamy ustnej.”
Promotor: prof. dr hab. Marcin Kozakiewicz Recenzent: prof. dr hab. Anna Starzyńska Recenzent: dr hab. Mariusz Szuta

dnia 23.10.2019 r.

godz. 10.00 mgr Jarosława Walaka
p.t. „Przydatność zabiegów fizjoterapeutycznych w leczeniu i poprawie jakości życia pacjentów z zaburzeniami ośrodkowej części układu przedsionkowego.”
Promotor: prof. dr hab. Magdalena Józefowicz-Korczyńska
Recenzent: prof. dr hab. Ewa Zamysłowska-Szmytke
Recenzent: dr hab. Katarzyna Orendorz-Frączkowska

godz. 11.00 lek. med. Oskara Rosiaka
p.t. „Ocena rehabilitacji pacjentów z zawrotami głowy i zaburzeniami postawy z pomocą technik wirtualnej rzeczywistości.”
Promotor: prof. dr hab. Magdalena Józefowicz-Korczyńska
Recenzent: prof. dr hab. Ewa Zamysłowska-Szmytke
Recenzent: dr hab. Krzysztof Morawski

godz. 12.00 lek. med. Barbary Popek
p.t. „Przydatność biologicznej endoskopii z zastosowaniem wąskiej wiązki obrazowania w ocenie zmian rozrostowych w krtani.”
Promotor: prof. dr hab. Wioletta Pietruszewska
Recenzent: prof. dr hab. Paweł Burduk
Recenzent: dr hab. Piotr Trojanowski

dnia 30.10.2019 r.

godz. 13.00 lek. med. Magdaleny Kucharczyk – Pośpiech
p.t. „Ocena wyników fakoemulsyfikacji zaćmy przez mikrocięcie o szerokości 1,4 mm i 1,8 mm.”
Promotor: dr hab. Michał Wilczyński Recenzent: prof. dr hab. Katarzyna Michalska-Małecka Recenzent: dr hab. Justyna Izdebska

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami wyłożone są do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2.

Uwaga Studenci I roku!

Student rozpoczynający cykl kształcenia w roku akademickim 2019/2020 zobowiązany jest do odbycia 60 godzin zajęć wychowania fizycznego pomiędzy I-V rokiem studiów.

Jeśli chcecie Państwo odbyć zajęcia W-F już na I roku to macie taką możliwość.

Zapisy na semestr zimowy będą trwać do 7 października 2019 r.

Link do zapisów: https://wfzapisy.umed.pl/

Login i hasło: jak do Wirtualnej Uczelni.

Wykład otwarty profesora Johna T. Manninga

Serdecznie zapraszamy na cykl bezpłatnych wykładów otwartych profesora Johna T. Manninga ze Swansea University w Wielkiej Brytanii.

  • 16.10.2019 „Digit Ratio (2D:4D) and Prenatal Sex Hormones: are there any Medical Implications?” – Aula Zachodnia Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251
  • 17.10.2019 „Digit Ratio (2D:4D) and its Sex, Ethnic and National Differences” – Aula D (W-13) w budynku D Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Pomorskiej 141/143,
  • 18.10.2019 „Digit Ratio (2D:4D): What can our Fingers tell us about our Biology?” – Aula 1000 Centrum Kliniczno-Dydaktycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Pomorskiej 251

 

Formularz rejestracyjny znajduje się na stronie: https://umed.pl/wyklad-otwarty-johna-t-manninga/