Wszystkie posty wydzial.lekarski

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Rada Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi zawiadamia, że w dn. 19.07.2020 r. o godz. 11.00 odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej przy użyciu  urządzeń  technicznych umożliwiających  ich przeprowadzenie  na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku

Mgr Agnieszka Wojciechowska – Kulik

p.t. „Wpływ implantacji balonu żołądkowego na wybrane czynniki ryzyka chorób układu sercowo – naczyniowego”

Promotor:
dr hab. profesor uczelni Ewa Majewska

Recenzenci:
prof. dr hab. Jan Błaszczyk
prof. dr hab. Lucjan Pawlicki

 

Streszczenie i recenzje w/w rozprawy doktorskiej są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi http//lekarski.umed.lodz.pl/przewody-doktorskie/

Rozprawa doktorska oraz opinie recenzentów znajdują się do wglądu w Bibliotece Głównej UM w Łodzi ul. Muszyńskiego 2. Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z sekretariatem Biblioteki tel. (42)272-54-02 lub e-mail: bg.informacja@umed.lodz.pl w celu umówienia zapoznania z rozprawą doktorską.

Natomiast w wersji elektronicznej w dedykowanej kolekcji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi w ramach Łódzkiej Regionalnej Biblioteki Cyfrowej CYBRA (http://cybra.lodz.pl)

Osoby zainteresowane problematyką pracy doktorskiej proszone są o dołączenie do obrony za pośrednictwem platformy webinaryjnej BigBlueButton,

Do której link zostanie udostępniony w dniu obrony.

Przewodnicząca Rady Nauk Medycznych
Prof. dr hab. n. med. Marzenna Zielińska

 

Podstawa prawna: Na podstawie Art. 63. Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-Co-2, wprowadzającym zmiany w Ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o Szkolnictwie Wyższym i Nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85 i 374) w art.178 ust.1a., w art.191 ust.1a i w art. 221 ust. 9a. oraz na podstawie zarządzenia

nr 53/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzania w Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

KOMUNIKAT REKTORA W SPRAWIE SYTUACJI EPIDEMIOLOGICZNEJ WE WŁOSZECH – KORONAWIRUS

Szanowni Państwo,

W związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną we Włoszech jesteśmy w stałym kontakcie z Państwowym Powiatowym Inspektoracie Sanitarnym w Łodzi. Do czasu przekazania nam aktualnych rekomendacji stosujemy się do zaleceń z załączonego komunikatu GIS (z dn. 14 lutego 2020 r.)

Osobom, które w ostatnich dniach wróciły z  Włoch, w szczególności z regionu Lombardia, Wenecja Euganejska, Piemont, Emilia Romania, Lacjum (nawet jeżeli nie miały kontaktów z osobami chorymi, sami czują się dobrze, czują się zdrowi) stanowczo zalecamy ograniczenie aktywności  społecznej przez 14 dni (pozostanie w domu), monitoring stanu zdrowia i stały kontakt z Inspekcja Sanitarną. Jeśli w ciągu 14 dni pojawią się w dolegliwości ze strony układu oddechowego, należy zgłosić się do lekarza chorób zakaźnych.

Studenci Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, których dotyczy powyższy komunikat, proszeni są o kontakt z prowadzącymi zajęcia, a prowadzących zajęcia prosimy o liberalne i elastyczne podejście do sposobu zaliczenia zajęć przez osoby będące w grupie ryzyka.

Komunikat GIS – zobacz

Sprawę należy traktować jako pilną i ważną.

Rektor
Prof. dr hab. Radzisław Kordek

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, zawiadamia, że w Auli Rektoratu, al. Kościuszki 4, odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

 

dnia  18.02.2020 r.

godz. 1200                   lek. Ewy Studzińskiej

 1. p „Ocena częstości zakrzepicy żył siatkówki u pacjentów z żylną choroba zakrzepowo – zatorową”
  Promotor: prof. dr hab. Jacek Śmigielski
  Recenzent: prof. dr hab. Piotr Jurowski
  Recenzent: dr hab. Krzysztof Dudek

godz. 1300              lek. Pawła Klocek

 1. „Organizacja i działalność Wojskowej Służby Zdrowia VI Okręgu Korpusu Lwów w latach 1921 – 1939”

Promotor: dr hab. prof. nadzw. Czesław Jeśman
Recenzent: prof. dr hab. Aleksandra Kładna
Recenzent: prof. dr hab.  Jolanta Sadowska

 

dnia  20.02.2020 r.

godz. 900                   lek. Edyty Staroń

 1. „Znaczenie sirtuin w etiologii i przebiegu zaburzeń depresyjnych nawracających”

Promotor: prof. dr hab. Piotr Gałecki
Recenzent: prof. dr hab. Józef Kocur
Recenzent: prof. dr hab. Agata Szulc

 

godz. 1000                   lek. Jacka Rytkowskiego

 1. „Działalność Towarzystw Lekarskich i ich znaczenie dla rozwoju medycyny w okresie

II Rzeczypospolitej (1918 – 1939).”

Promotor: dr hab. prof. nadzw. Czesław Jeśman

Recenzent: Prof. dr hab. Jolanta Sadowska

Recenzent: dr hab. prof. nadzw. Aleksandra Kładna

 

godz. 1100                   lek. Macieja Orłowskiego

 1. „Czynniki ryzyka niewydolności zespolenia jelitowego w chirurgii kolorektalnej”

Promotor: prof. dr hab. Adam Dziki

Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Lorenc

Recenzent: prof. dr hab. Tomasz Banasiewicz

 

godz. 1200                   lek. Zbigniewa Małek

 1. „Opóźnienie w rozpoznaniu i leczeniu raka odbytnicy”

Promotor: dr hab. prof. Uczelni Łukasz Dziki
Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Lorenc
Recenzent: prof. dr hab. Marek Szczepkowski

 

godz. 1200                   lek. Ewy Szczepockiej

 1. Parametry kardiometaboliczne u osób z depresją jednobiegunową”

Promotor: dr hab. prof. Uczelni Adam Wysokiński
Recenzent: prof. dr hab. Irena Krupka-Matuszczyk
Recenzent: dr hab. Napoleon Waszkiewicz

 

dnia  21.02.2020 r.

godz. 1100                   lek. Katarzyny Szaflik

p.t. „Stan układu krążenia a jakość życia dzieci w wieku 8-18 lat z przełożeniem wielkich pni tętniczych po korekcji anatomicznej wady w okresie noworodkowym”

Promotor: prof. dr hab. Jadwiga Moll

Recenzent: prof. dr hab. Bożena Werner

Recenzent: prof. dr hab. Robert Sabiniewicz

 

godz. 1200                   lek. Zofii Pniakowskiej

p.t. „Rola biomechaniki rogówki w diagnostyce i monitorowaniu terapii wybranych chorób narządu wzroku”

Promotor: prof. dr hab. Piotr Jurowski

Recenzent: prof. dr hab. Joanna Wierzbowska

Recenzent: prof. dr hab. Maria Formińska – Kapuścik

 

godz. 1300                   lek. Maciej Szemraj

p.t. „Molekularne podstawy rozwoju zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem (AMD)”

Promotor: prof. dr hab. Piotr Jurowski

Recenzent: prof. dr hab. Michał Bijak

Recenzent: prof. dr hab.  Jacek Robaszkiewicz

 

godz. 1400                   lek. Agnieszka Pudlarz

p.t. „Analiza aktywności biologicznej nanocząstek srebra i złota z unieruchomionymi enzymami antyoksydacyjnymi in vitro i in vivo”

Promotor: prof. dr hab. Janusz Szemraj

Recenzent: prof. dr hab. Michał Arabski

Recenzent: prof. dr hab.  Michał Bijak

 

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami wyłożone są do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu    

Medycznego w Łodzi, ul. Muszyńskiego 2.

Wręczenie dyplomów absolwentom Wydziału Lekarskiego

31 stycznia 2020 r., odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów absolwentom kierunku lekarskiego Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, roku akademickiego 2018/2019.

Dyplomy otrzymało 313. absolwentów.

W wydarzeniu uczestniczyły władze Uczelni:

Rektor Uniwersytetu Medycznego – prof. Radzisław Kordek, Prorektor ds. Wojskowej Służby Zdrowia – prof. Waldemar Machała, Dziekan Wydziału Lekarskiego – prof. Marzenna Zielińska, Prodziekani Wydziału Lekarskiego, a także przedstawiciele władz miasta, regionu i Okręgowej Rady Lekarskiej.

Podczas uroczystości uhonorowany został najlepszy absolwent, należący do Łódzkiej Okręgowej Izby Lekarskiej.

Nagrody z rąk Wiceprezesa i Sekretarza Okręgowej Rady Lekarskiej w Łodzi odebrała Aleksandra Opinc.

Jak co roku firma Salve Medica wyróżniła najlepszych absolwentów kierunku lekarskiego. Nagrodzeni zostali:

 • Aleksandra Opinc,
 • Ewa Jachacz,
 • Agata Santorek,
 • Michał Sobol,
 • Dorota Mroczek,
 • Błażej Kieszek.

Pani Dziekan Marzenna Zielińska wyróżniła, wskazanych przez absolwentów, najlepszych nauczycieli: prof. Dariusza Nowaka, dr Ewę Nachman, prof. Jakuba Fichnę, prof. Piotra Białasiewicza, prof. Edwarda Kowalczyka, dr Małgorzatę Berezińską, dr hab. Joannę Makowską, dr. Marcina Kosmalskiego, dr. Łukasza Jaska, prof. Jarosława Drożdża, dr. hab. Dominika Strzeleckiego, dr. Wojciecha Kuzańskiego.

O oprawę muzyczną wydarzenia zadbał Chór Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Absolwentom gratulujemy i życzymy sukcesów!

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu, al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia  12.02.2020 r.

godz. 1000  lek. Karola Krajewskiego

p.t. „Ocena densytometryczna przebudowy tkanki kostnej wokół trzpienia Metha u pacjentów poddanych aloplastyce stawu biodrowego

Promotor: prof. dr hab. Marek Synder

Recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Bohatyrewicz
dr hab. Jacek Gągała

godz. 1100 lek. Irminy Olejniczak-Staruch

p.t. „Wpływ długoterminowej terapii biologicznej łuszczycy  na wybrane markery stanu zapalnego i parametry gospodarki metabolicznej

Promotor: prof. dr hab. Aleksandra Lesiak

Recenzenci:
prof. dr hab. Witold Owczarek
dr hab. Michał Sobjanka

godz. 1200  lek. Pawła Kolano

p.t. „Udział zaburzeń angiogenezy i macierzy zewnątrzkomórkowej w rozwoju  owrzodzeń podudzi.”

Promotor:            prof. dr hab. Joanna Narbutt

Recenzenci:
prof. dr hab. Witold Owczarek
prof. dr hab. Adam Włodarkiewicz

godz. 1300  mgr  Aleksandry Mielczarek – Lewandowskiej

p.t. „Mechanizmy aktywności przeciwczerniakowej analogu geldanamycyny stosowanego samodzielnie lub w skojarzeniu z inhibitorami szlaku RAS/RAF/MEK”

Promotor: prof. dr hab. Małgorzata Czyż

Promotor pomocniczy: dr Mariusz Hartman

Recenzenci:
dr hab. Patrycja Koszałka
dr hab. Anna Krześlak

 

dnia  04.03.2020 r.

godz. 1200 mgr Kamila Ludwisiaka

p.t. „Analiza morfometryczna wyrostków kolczastych kręgów szyjnych na podstawie badań tomografii komputerowej.”

Promotor:
prof. dr hab. Michał Polguj

Recenzenci:
prof. dr hab. Bogdan Ciszek
dr hab. Grzegorz Staśkiewicz

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożona jest do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM  w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.

 

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego zawiadamia,  że w Auli Rektoratu w Łodzi przy al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia   22.01.2020 r.    o godz.  12.00        lek. med. Jerzego Królikowskiego

p.t. p.t. „Wpływ zapalenia na funkcje endokrynne mięśni szkieletowych i kości u chorych hemodializowanych”

– Promotor: prof. dr hab. Michał Nowicki
– Recenzent: dr hab. Karolina Kędzierska-Kapuza
– Recenzent: prof. dr hab. Beata Naumnik

dnia   22.01.2020 r.    o godz.  13.00        lek. med.  Izabeli Sardeckiej-Milewskiej

p.t. „Ocena wpływu wybranych dietetycznych czynników immunomodulujących

na nabywanie tolerancji u dzieci z alergią na białka mleka krowiego do 2 roku życia”

która  odbędzie  się w auli Rektoratu UM w  Łodzi, al. Kościuszki 4.
– Promotor: dr hab. Aneta Krogulska
– Recenzent: prof. dr hab. Zbigniew Bartuzi
– Recenzent: prof. dr hab. Maciej Kaczmarski

dnia   29.01.2020 r.    o godz.  12.00        lek. med.  Agnieszki Mielczarek

p.t. „Ocena odkształcenia mięśnia lewej komory za pomocą techniki śledzenia markerów akustycznych w echokardiografii dwu- i trójwymiarowej

u pacjentów ze zwężeniem zastawki aortalnej- korelacje z tolerancją wysiłku i wartość prognostyczna ”
– Promotor: dr hab. Karina Wierzbowska-Drabik
– Recenzent: prof. dr hab. Anna Tomaszuk-Kazberuk
– Recenzent: prof. dr hab. Marek Koziński

 

 

Obrony prac doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego zawiadamia,  że w Auli Rektoratu w Łodzi przy al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia   08.01.2020 r.    o godz.  11.00        lek. med. Pawła Kopki
p.t. „Ocena eryptozy  i wybranych parametrów stresu oksydacyjnego u chorych na czerwienicę prawdziwą i nadpłytkowość samoistną”
Promotor:   prof. dr hab.  Krzysztof Chojnowski
Promotor  pomocniczy: dr n. biol. Paulina Sicińska
Recenzent: prof. dr hab.  Anita Krokosz
Recenzent: prof. dr hab.  Magdalena Łętowska

dnia   08.01.2020 r.    o godz.  12.00        mgr Radośława Wujcika
p.t. „Zastosowanie teorii odpowiadania na pozycje testowe (IRT) i modeli diagnostycznych w celu poprawy trafności testów stosowanych w diagnozie psychiatrycznej dzieci i młodzieży. Na przykładzie narzędzi do diagnozy ADHD i ASD”
Promotor:   prof. dr hab.  Tadeusz Pietras Promotor pomocniczy: dr Łukasz Mokros
Recenzent: prof. dr hab.  Paweł Grygiel
Recenzent: prof. dr hab.  Napoleon Waszkiewicz

dnia   08.01.2020 r.    o godz.  13.00        lek. med. Justyny Simiery
p.t. „Opracowanie obiektywnej metody pomiaru cyklorotacji gałki ocznej i ocena jej przydatności w diagnostyce zeza porażennego”
Promotor:           dr hab. Piotr Loba
Recenzent: prof. dr hab. Alina Bakunowicz-Łazarczyk
Recenzent:          dr hab. Anna Gotz-Więckowska

dnia   15.01.2020 r.    o godz.  13.00        lek. med. Małgorzaty Szymańskiej
p.t. „Ocena zaburzeń metabolizmu kostnego w przebiegu cukrzycy  typu 1 u dzieci i młodzieży”
Promotor:   prof. dr hab.  Agnieszka Zmysłowska
Promotor  pomocniczy: Izabela Michałus
Recenzent:          dr hab.  Ewa Barg
Recenzent:          dr hab. Michał Ciborowski

dnia   15.01.2020 r.    o godz.  14.00        mgr Magdaleny Kołodziej
p.t. „Ocena zmian w siatkówce w oparciu o badanie optycznej koherentnej tomografii (OCT) jako poszukiwanie potencjalnych wykładników fazy przedklinicznej retinopatii u pacjentów z dłużej trwającą cukrzycą typu 1”
Promotor:   prof. dr hab.  Agnieszka Zmysłowska
Promotor  pomocniczy: dr Arleta Waszczykowska
Recenzent:  prof. dr hab. Agnieszka Szypowska
Recenzent:          dr hab. Michał Ciborowski

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego zawiadamia że w Auli Rektoratu przy al. Kościuszki 4, dnia 5 grudnia 2019 roku odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

godz. 1000 lek.Milena Padysz

p „Ocena wybranych parametrów stanu zapalnego w korelacji z obrazem klinicznym choroby Leśniowskiego – Crohna ”
Promotor: prof. dr hab. Anita Gąsiorowska
Recenzent: prof. dr hab. Barbara Skrzydło-Radomańska
Recenzent: dr hab. Grzegorz Oracz

godz. 1100                   mgr Agnieszka Obrębska – Stefaniak

„Przydatność podstawowych badań laboratoryjnych krwi w przewidywaniu wyników rehabilitacji u chorych po ostrych zespołach wieńcowych z przetrwałym uniesieniem odcinka ST(OZW STEM)”
Promotor: prof. dr hab. Jan Kowalski
Recenzent: dr hab. Grzegorz Piotrowski
Recenzent: prof. dr hab. Aleksander Goch

 

godz. 1200              lek. Laura Polaczkiewicz

„Analiza przyczyn i wyników badań wideonystgmograficznych u pacjentów z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi w wybranej specjalistycznej praktyce lekarskiej w latach 2011 – 2017”

Promotor: prof. dr hab. Jurek Olszewski
Recenzent: prof. dr hab. Katarzyna Starska-Kowarska
Recenzent: prof. dr hab. Wiesław Sułkowski

 

godz. 1300              mgr Dominika Książek – Winiarek

„ Znaczenie microRNA w rozwoju eksperymentalnego autoimmunizacyjnego zapalenia w ośrodkowym układzie nerwowym”
Promotor: prof. dr hab. Andrzej Głąbiński
Recenzent: prof. dr hab. Waldemar Brola
Recenzent: dr hab. Beata Zakrzewska-Pniewska

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami wyłożone są do wglądu w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi przy ul. Muszyńskiego 2.