Od 1945 roku Wydział Lekarski kształci lekarzy. W roku akademickim 1945/46 na pierwszym roku studiowało 340 studentów na ogólną liczbę 864. W następnych latach, ze względu na duże zapotrzebowanie na kadrę lekarską, liczba studiujących wyraźnie wzrosła przekraczając na 6 latach studiów ponad 2 tysiące, a nawet osiągając 2400 w roku akademickim 1989/90 po integracji Oddziału Lekarsko – Higienicznego z resztą Wydziału Lekarskiego. Obecnie zmniejszono nabór na studia medyczne i wprowadzono ścisły limit przyjęć na I rok, mający aktualnie 180 miejsc na studiach lekarskich dziennych i 60 na studiach wieczorowych.
    Nie zmniejszyła się natomiast intensywność nauczania. Proces kształcenia jest ciągle doskonalony, a programy nauczania są unowocześniane i obecnie zbliżone do programów obowiązujących w uczelniach Europy Zachodniej. Wprowadzono nowe przedmioty, takie jak genetyka molekularna i genetyka kliniczna, seksuologia z fizjologią rozrodu, immunologia kliniczna z alergologią, rehabilitacja medyczna, biostatystyka z informatyką, diagnostyka obrazowa i medycyna nuklearna; poszerzono zakres nauczania onkologii, endokrynologii i medycyny zapobiegawczej oraz rozpoczęto zajęcia z medycyny rodzinnej.
    Wkład Wydziału w odbudowę i przygotowanie kadr lekarskich w Polsce najlepiej określa liczba ponad 16 000 wydanych dyplomów. Wykształcenie tak licznego grona lekarzy było możliwe dzięki rozszerzeniu kadry naukowo – dydaktycznej.