Przewody doktorskie – nowy tryb

mgr Justyna Kiszałkiewicz

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Anna Prymont-Przymińska

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. dent. Borys Tomikowski

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. med. Ewa Jakubowicz

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. med. Agata Salska

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Robert Haładaj

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Łukasz Olewnik
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. med. Igor Selmaj
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. dent. Małgorzata Janowska-Bugaj
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. med. Małgorzata Mikołajczyk

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. Sebastian Sobczak

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. Hubert Jezierski
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. Rafał Wojtkiewicz
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. med. Łukasz Stefańczyk
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. med. Jarosław Woźniak
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. med. Marta Grancow-Grabka
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. med. Anna Sztafińska
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Agnieszka Jakubowska
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. med. Magdalena Ciążyńska
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. med. Michał Poznański
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Emilia Majsiak
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Maciej Poborczyk
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. med. Katarzyna Detka
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. Łukasz Mokros
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. med. Marek Radziszewski
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Beata Talar
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Anna Nowek-Ratajska
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. dent. Renata Zielińska
Streszczenie
– Recenzja 1
Recenzja 2

lek. dent. Sylwia Majewska-Beśka
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. med. Małgorzata Tomaszewska-Kowalska
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. stom. Jacek Kotuła
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. med. Anna Marcinkiewicz
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. dent. Paweł Milner

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. dent. Kamila Szymacha
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Dariusz Zawadzki

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. stom. Konrad Półtorak

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. med. Magdalena Podlewska

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. med. Krzysztof Dowgierd

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. Munaf A. Hatem Altimimi

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Aneta Wnęk

streszczenie
recenzja 1
recenzja 2

mgr Marta Uzdrowska

streszczenie
recenzja 1
recenzja 2

lek. med. Michał Podgórski

streszczenie PL
streszczenie ANG
recenzja 1
recenzja 2

lek. med. Piotr Hadrowicz

streszczenie
recenzja 1
recenzja 2

lek. Monika Parchańska-Kowalik
Streszczenie
recenzja1
recenzja 2

lek. dent. Tomasz Kowalik
Streszczenie
recenzja 1
recenzja 2

lek. med. Magdalena Wawrzyk
Streszczenie
Recenzja1
Recenzja 2

lek. med. Adam Białas
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. Agata Dutkowska
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. dent. Joanna Królewska-Gawarzyńska
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Mariusz Hartman
Streszczenie
Recenzja Hartman 1
Recenzja Hartman 2

mgr Justyna Piekielna

– Streszczenie PL
– Streszczenie ANG
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. stom. Anna Olborska

– Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. med. Piotr Arkuszewski

Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. med. Grzegorz Jerzakowski

Ocena wyników klinicznych oraz jakości życia pacjentów leczonych z powodu złamania dalszego końca kości promieniowej
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. dent. Piotr Szymor

Zastosowanie trójwymiarowych wydruków celulozowych dla potrzeb chirurgii oczodołów
Streszczenie PL
Streszczenie EN
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. Agata Marcinkowska-Mituś

Rola relacji pierwszych zębów trzonowych stałych w rozpoznaniu szkieletowego charakteru wad klasy II0 z Zakładu Ortodoncji  Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Michał Karbownik

Ocena wpływu wybranych leków przeciwpsychotycznych na ekspresję genów szlaku ErbB4-PI3K
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

Lek. dent. Adam Chiżyński

Ocena stanu zdrowia jamy ustnej u pacjentów kardiologicznych.
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

Lek. dent. Joanna Hadrowicz

Zmiany entropii tekstury kości wokół wszczepów zębowych w zależności od wybranych parametrów hormonalnych i obrotu kostnego
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

Lek. med. Witold Rezner

Czynniki ryzyka chorób sercowo-naczyniowycha sposoby radzenia sobie ze stresem i kontrola emocjiu osób objętych Programem Profilaktyki Chorób Układu Krążenia
Streszczenie
Recenzja 1
Recenzja 2

Lek. med. Michała Bieńkowskiego

Znaczenie amplifikacji EGFR w glejaku wielopostaciowym

Recenzje:
recenzja 1
recenzja 2

Mgr Michał Sola

Problemy zdrowotne i samoocena jakości życia kobiet po przejściu na emeryturę
Recenzje:
recenzja 1
recenzja 2

Lek. med. Jeffrey`a E. de Graft- Johnsona

pt. „In Vitro Studies on the Ferric-Ion Reducing Ability of Plant Phenolics and their Pro – and Anti -Oxidant Activity in an Iron-Mediated Hydroxyl Radical Oxidizing System.
Recenzje:
recenzja 1
recenzja 2

Lek. med. Ewa Jaźwiecka-Kościelniak

tytuł pracy: „Badania nad możliwością stworzenia cieniodajnej wersji indywidualnego wszczepu oczodołu na bazie polietylenu.”
Recenzje:
recenzja 1
recenzja 2