Niezbędnik studenta VI roku

Po zdaniu wszystkich egzaminów i uzyskaniu zaliczeń i wpisów w Elektronicznym Indeksie, zapraszamy do Dziekanatu w celu rozliczenia się po VI roku.

Potrzebne Ci będą do tego:

  1. Protokoły egzaminów testowych
  2. Wypełniona karta potwierdzeń (obiegowa) (w celu uzyskania wpisu w Akademickim Biurze Karier, należy dostarczyć tam wypełniony formularz)
  3. Potwierdzenie dokonania wpłaty 60 złotych na indywidualne konto studenta z dopiskiem „opłata za dyplom”.
  4. Spis osiągnięć indywidualnych (w przypadku uzupełniania pól takich jak „udział w kołach naukowych”, „studia indywidualne”, „studia odbyte za granicą” itp. wymagane jest potwierdzenie w postaci osobnego arkusza bądź pieczątki z podpisem osoby upoważnionej). . Prosimy również o przesłanie spisu osiągnięć w formie elektronicznej na adres maria.bogucka@umed.lodz.pl .
  5. Legitymacja studencka
  6. 4 zdjęcia „dyplomowe” formatu 4,5×6,5

 

Zapraszamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami

Jeżeli chcecie otrzymać odpis dyplomu w języku angielskim obowiązuje dodatkowa opłata w wysokości 40 złotych, dodatkowe zdjęcie oraz konieczność złożenia odpowiedniego podania. Podanie należy złożyć w terminie 30 dni od zakończenia studiów.

Otrzymacie wtedy również suplement do dyplomu w wersji angielskiej. Prosimy zatem o przetłumaczenie tytułów publikacji itp.  jeżeli zostały one uwzględnione w złożonym u nas przy rozliczeniu spisie osiągnięć indywidualnych.

W/w dokumenty należy dostarczyć do dnia 31 października.

Przed wizytą w dziekanacie prosimy o dokładną weryfikację wszystkich ocen (egzaminy i zaliczenia z oceną) uzyskanych w okresie studiów.

Pozostałych informacji udzieli Wam Maria Beata Bogucka


Wydrukuj strone
Do gory
Do gory