Category Archives: Aktualności Pracowników

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

 

dnia  16.05.2018 r.

godz. 1200                   lek. med. Marcina Włodarczyka

p.t. „Objawy niepożądane współczesnych terapii nieswoistych chorób zapalnych jelit – analiza problemu oraz możliwe nowe cele trerapeutyczne

Promotor:
prof. dr hab. Jakub Fichna

Recenzenci:
dr hab. Sławomir Kwiecień
dr hab. Marek Waluga

godz. 1300                   lek. dent. Mateusza Radwańskiego

p.t. „Stopień opracowania sztucznych kanałów niklowo-tytanowymi narzędziami rotacyjnymi.”

Promotor:
prof. dr hab. Halina Pawlicka

Recenzenci:
prof. dr hab. Mariusz Lipski
dr hab. Agnieszka Mielczarek

 

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami  wyłożona jest do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu al. Kościuszki 4,  odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej:

 

dnia  04.04.2018 r.

godz. 1300 lek. med. Michała Starusa

p.t. „Ocena wyników operacyjnego leczenia zaćmy z wykorzystaniem wewnątrzgałkowych soczewek akomodacyjnych Crystalens.”

Promotor:
prof. dr hab. Wojciech Omulecki

Recenzenci:
prof. dr hab. Ewa Mrukwa-Kominek
prof. dr hab. Wojciech Lubiński

Rozprawa doktorska wraz z recenzjami  wyłożona jest do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu ul. al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia  14.03.2018 r.

godz. 10.00                   mgr  Agnieszki Kubot
p.t. „Zastosowanie radialnej fali uderzeniowej i ultradźwięków w leczeniu zespołu łokcia tenisisty.”

Promotor:
prof. dr hab. Andrzej Grzegorzewski

Recenzenci:
prof. dr hab. Sławomir Snela
dr hab. Jacek Gągała

 

godz. 1100              mgr Andrzeja Wasilewskiego
p.t. „Aktywność układu opioidowego i kanabinoidowego w patogenezie i terapii wybranych chorób zapalnych i czynnościowych układu pokarmowego.”

Promotor:
prof. dr hab. Jakub Fichna

Recenzenci:
dr hab. Joanna Mika
dr hab. Piotr Religa

 

godz. 1200            lek. med. Anny Baran
p.t. „Analizy przestrzenno-czasowe uwarunkowań zmienności wskaxnika samobójstw w Polsce i w Szwecji.”

Promotor:
prof. dr hab. Agnieszka Gmitrowicz

Promotor pomocniczy:
dr n. med. Paweł Kropiwnicki

Recenzenci:
prof. dr hab. Marta Makara-Studzińska
prof. dr hab. Irena Matuszczyk

 

dnia  21.03.2018 r.

godz. 1200                   lek. med. Piotra Pietruskiego
p.t. „Walidacja programu A.I.D. jako narzędzia do wystandaryzowanej oceny wyników estetycznych twarzy po operacyjnym leczeniu wad rozszczepowych wargi i podniebienia.”

Promotor:
dr hab. prof. nadzw. Bogusław Antoszewski

Recenzenci:
prof. dr hab. Bartłomiej Noszczyk
prof. dr hab. Henryk Witmanowski

 

godz. 1300                   mgr Anny Głobińskiej
p.t. „Odpowiedź immunologiczna na zakażenie wirusowe w komórkach nabłonka błony śluzowej nosa od pacjentów z alergicznym nieżytem nosa.”

Promotor:
prof. dr hab. Marek Kowalski

Recenzenci:
prof. dr hab. Adam Antczak
prof. dr hab. Marek Sanak

 

dnia  28.03.2018 r.

godz. 1000                   lek. med. Kingi Winter
p.t. „Ocena ekspresji wybranych białek ścieżki sygnałowej Hedgehog w raku trzustki i przewlekłym zapaleniem trzustki.”

Promotor:
prof. dr hab. Ewa Małecka-Panas

Recenzenci:
dr hab. prof. nadzw. Anita Gąsiorowska
dr hab. prof. nadzw. Grzegorz Oracz

 

godz. 1100                   lek. med. Anny Zwierzchowskiej
p.t. „Ocena skuteczności rehabilitacji w leczeniu zachowawczym zespołu kanału nadgarstka.”

Promotor:
prof. dr hab. Marek Synder

Recenzenci:
prof. dr hab. Tomasz Mazurek
prof. dr hab. Leszek Romanowski

 

godz. 1200                   lek. med. Arkadiusza Soski
p.t. „Ocena ultrasonograficznych parametrów dojrzewania stawu biodrowego u noworodków i niemowląt w pierwszych 12 tygodniach życia.”

Promotor:
prof. dr hab. Marek Synder

Recenzenci:
prof. dr hab. Maciej Kołban
dr hab. prof. nadzw. Kryspin Niedzielski

 

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożone są do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM  w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu ul. al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia  31.01.2018 r.

godz. 1200                   mgr  Krzysztofa Filipczaka
p.t. „Analiza wpływu redukcji wysiłkowo-spoczynkowej liczby zliczeń na skuteczność doagnostyczną scyntygrafii perfuzyjnej mięśnia sercowego.”

Promotor:
dr hab. prof. nadzw. Anna Płachcińska

Recenzenci:
dr hab. prof. nadzw. Anna Teresińska
prof. dr hab. Eugeniusz Dziuk

 

godz. 1300              lek. med. Jakuba Moroz
p.t. „Wpływ  płynów do płukania jamy ustnej na wybrane składniki jej mikrobioty.”

Promotor:
prof. dr hab. Piotr Kurnatowski

Recenzenci:
prof. dr hab. Anna Cyryla Majewska
prof. dr hab. Eugeniusz Małafiej

 

dnia  21.02.2018 r.

godz. 1200                   lek. med. Jacka Krzanowskiego
p.t. „Analiza ekspresji wybranych mikroRNA w dziecięcej ostrej białaczce limfoblastycznej z komórek B (B-ALL) z obecnością mikrodelecji genów dla czynników transkrypcyjnych.”

Promotor:
dr hab. prof. nadzw. Izabela Zawlik

Recenzenci:
prof. dr hab. Sławomira Kyrcz-Krzemień
prof. dr hab. Marek Hus

 

godz. 1300                   lek. med. Dominiki Sobieszkody
p.t. „Ocena metylacji promotorów wybranych genów oraz globalnej hipometylacji w ostrych białaczkach szpikowych i limfoblastycznych.”

Promotor:
dr hab. prof. nadzw. Izabela Zawlik

Recenzenci:
prof. dr hab. Andrzej Pluta
prof. dr hab. Jacek Treliński

 

dnia  28.02.2018 r.

godz. 1200                   lek. med. Karola Wiśniewskiego

p.t. „Ocena wyników leczenia wewnątrznaczyniowego tętniaków wewnątrzczaszkowych oraz czynników ryzyka ich rekanalizacji.”

Promotor:
dr hab. prof. nadzw. Dariusz Jaskólski

Recenzenci:
prof. dr hab. Piotr Ładziński
dr hab. Przemysław Kunert

 

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożone są do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM  w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.

Uwaga – posiedzenie Rady Wydziału Lekarskiego

W związku z wprowadzeniem głosowania elektronicznego na posiedzeniach Rady Wydziału Lekarskiego uprzejmie proszę o zgłaszanie się osobiście do Dziekanatu Wydziału Lekarskiego, Al. Kościuszki 4, I p. pok. 10 w celu odbioru terminala do głosowania.

Termin odbioru 06.12. – 29.12.2017r.

Jednocześnie informuję, że brak terminala podczas posiedzenia skutkować będzie brakiem możliwości udziału w głosowaniu.

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu ul. al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia  29.11.2017 r.
godz. 1100  mgr Katarzyny Owczarek

p.t. „Ocena aktywności przeciwzapalnej flawanolowych ekstraktów wizolowanych z nasion wiesiołka i owoców pigwowca.”

Promotor:dr hab. Urszula Lewandowska

Recenzenci:
prof. dr hab. Beata Sadowska
dr hab. Anna Plejnik

godz. 1200  mgr Krzysztofa Siczka
p.t. „Nowe formy terapii nieswoistych chorób zapalnych jelita grubego w oparciu o preparaty na bazie srebra.”

Promotor:
prof. dr hab. Jakub Fichna

Recenzenci:
prof. dr hab. Piotr Piotr Właź
prof. dr hab. Mariusz Sacharczuk

godz. 1300  mgr Doroty Katarzyny Pomorskiej
p.t. „Badanie nowych syntetycznych heterocykli jako potencjalnych związków o działaniu przeciwnowotworowym. ”

Promotor:prof. dr hab. Anna Janecka

Recenzenci:
prof. dr hab. Barbara Nawrot
prof. dr hab. Bogdan Walkowiak

godz. 1400   lek. med. Jolanty Żok
p.t. „Odległe wyniki leczenia chorych na raka okrężnicy w trzecim stopniu zaawansowania, z uwzględnieniem znaczenia wybranych czynników kliniczno-patomorfologicznych.”

Promotor:dr hab. Renata Duchnowska

Recenzenci:
dr hab. Maria Litwiniuk
dr hab. Dariusz M. Kowalski

dnia  01.12.2017 r.
godz. 1100 lek. dent.  Sandry Osiewacz
p.t. „Diagnostyka i leczenie dysfunkcji języka u pacjentów w wieku rozwojowym.”

Promotor:
prof. dr hab. Elżbieta Pawłowska

Recenzenci:
prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska
prof. dr hab. Beata Kawala

 

godz. 1200 lek. dent.  Adriana Strzeckiego
p.t. „Jakościowa i ilościowa ocena zębowych, wyrostkowych oraz szkieletowych efektów szybkiej ekspansji szczęki u szczurów – analiza CBCT oraz MICRO-CT.”

Promotor:
prof. dr hab. Elżbieta Pawłowska

Recenzenci:
prof. dr hab. Teresa Matthews-Brzozowska
prof. dr hab. Beata Kawala

godz. 1300  lek. dent.  Renaty Pazera
p.t. „Wykorzystanie biologicznego potencjału niedojrzałych zębów stałych w regeneracji kompleksu miazgowo-zębinowego w następstwie obumarcia miazgi.”

Promotor:
prof. dr hab. Joanna Szczepańska

Recenzenci:
prof. dr hab. Dorota Olczak-Kowalczyk
dr hab. Lidia Postek-Stefańska

 

dnia  06.12.2017 r.

godz. 1100 mgr Anny Świerczyńskiej-Ciepłucha
p.t. „Związek między astenozoospermią a wybranymi parametrami nasienia u niepłodnych mężczyzn.”

Promotor:
prof. dr hab. Jolanta Słowikowska-Hilczer

Recenzenci:
prof. dr hab. Małgorzata Piasecka
prof. dr hab. Waldemar Różański

godz. 1200  mgr Agaty Kubickiej-Sierszeń
p.t. „Wpływ wybranych czynników bakteryjnych i wirusowych na apoptozę komórek dendrytycznych krwi obwodowej.”

Promotor:
prof. dr hab. Janina Grzegorczyk

Recenzenci:
prof. dr hab. Magdalena Mikołajczyk-Chmiela
dr hab. Maciej Chałubiński

godz. 1300 lek. med. Katarzyny Modrzyńskiej
p.t. „Ocena procesu przejścia młodych osób z cukrzycą typu 1 spod diabetologicznej opieki pediatrycznej do opieki internistycznej w latach 2010-2012 w wybranych ośrodkach w Polsce. ”

Promotor:
dr hab. Agnieszka Szadkowska

Recenzenci:
dr hab. Joanna Nazim
dr hab. Agnieszka Szypowska

godz. 1400  lek. med. Robarta Bibika
p.t. „Zastosowanie scyntygrafii technetem 99 do oceny popromiennego uszkodzenia ślinianek przyusznych po radioterapii u chorych z rozpoznaniem raka gardła, krtani i jamy ustnej, przy zastosowaniu napromieniania techniką IMRT.”

Promotor:
prof. dr hab. Jacek Fijuth

Recenzenci:
prof. dr hab. Beata Sas-Korczyńska
prof. dr hab. Magdalena Józefowicz-Korczyńska

 

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożone są do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu ul. al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

dnia  25.10.2017 r.

godz. 12.00
lek. med. Marcina Krupińskiego
p.t. „Ocena wyników leczenia przezskórnego wydłużenia ścięgna Achillesa u pacjentów z mózgowym porażeniem dziecięcym.”

Promotor:
prof. dr hab. Marek Synder

Recenzenci:
prof. dr hab. Kryspin Niedzielski
prof. dr hab. Grzegorz Kandzierski

 

godz. 13.00
lek. med. Niny Błasiak-Kołacińskiej
p.t. „Zastosowanie technik DWI i DTI w ocenie niezmienionej istoty białej u chorych na stwardnienie rozsiane w odniesieniu do układu ruchu.”

Promotor:
prof. dr hab. Agata  Majos

Recenzenci:
prof. dr hab. Tadeusz Biegański
dr hab. Zbigniew Serafin

 

godz. 14.00
mgr Anny Adamskiej-Bartłomiejczyk
p.t. „Projektowanie, synteza i badanie właściwości farmakologicznych nowych analogów peptydów opioidowych. ”

Promotor:
prof. dr hab. Anna Janecka

Recenzenci:
prof. dr hab. Aleksandra Olma
prof. dr hab. Zbigniew Szewczuk

 

dnia  08.11.2017 r.

godz. 13.00
lek. med.  Justyny Kruś-Hadała
p.t. „Wpływ wybranych operacji bariatrycznych na gospodarkę glikolipidową u pacjentów z otyłością.”

Promotor:
prof. dr hab. Krzysztof Kołomecki

Recenzenci:
prof. dr hab. Marek Dedecjus
prof. dr hab. Krzysztof Paśnik

 

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożone są do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.

PUBLICZNE OBRONY ROZPRAW DOKTORSKICH

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu ul. al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich: 

 

dnia  27.09.2017 r.

godz. 1200                   lek. med. Marka Radziszewskiego

p.t. „Analiza wyników  leczenia złamań szyjki kości udowej metodą alloplastyki połowiczej Moore`a i bipolarnej

w materiale Oddziału Ortopedyczno-Urazowego SP ZOZ w Sieradzu w latach 2009-2011”

Promotor:            dr hab. Piotr Kozłowski

Recenzenci:         prof. dr hab. Sławomir Snela, dr hab. Jacek Gągała

 

godz. 1400              mgr Agnieszki Jakubowskiej

 

p.t. „Prof. dr med. Zbigniew Garnuszewski – twórca medycyny komplementarnej w Polsce i w Europie.

Analiza stosowanych metod terapeutycznych i możliwości ich wykorzystania w terapii holistycznej.”

Promotor:    dr hab. prof. nadzw. Czesław Jeśman

Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Frydrychowski, dr hab. prof. nadzw. Piotr Woźniak

 

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożone są do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM

w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.

Publiczne obrony rozpraw doktorskich

Dziekanat Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu  Medycznego w Łodzi,  uprzejmie  zawiadamia, że  w auli Rektoratu ul. al. Kościuszki 4,  odbędą się publiczne obrony rozpraw doktorskich:

 

dnia  21.06.2017 r. godz. 1000 lek. stom. Oskara Armaty

p.t. „Wykorzystanie przekrojów tomografii wiązki stożkowej w diagnozowaniu złamań korzeni zębów.

Badania in vitro.”

Promotor:            dr hab. prof. nadzw. Elżbieta Bołtacz-Rzepkowska

Recenzenci:         prof. dr hab. Ingrid Różyło-Kalinowska

prof. dr hab. Mariusz Lipski

 

godz. 1100 lek. med. Marty Baczyńskiej-Strzecha

 

p.t. „Ocena związku pomiędzy stężeniem witaminy D w surowicy krwi kobiet

rodzących, a czasem trwania ciąży z uwzględnieniem wpływu wybranych czynników genetycznych,

Promotor:    dr hab. prof. nadzw. Jarosław Kalinka

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Laudański

dr hab. prof. nadzw. Kinga Polańska

 

godz. 1200 lek. med. Piotra Troski

 

p.t. „Prewelencja i wybrane cechy grzybów wyizolowanych od pacjentów z rakiem jelita grubego”,

Promotor:    prof. dr hab. Maria Dynowska

Recenzenci: prof. dr hab. Piotr Kurnatowski

dr hab. prof. nadzw. Michał Tenderenda

 

godz. 1300 lek. med. Ewy Jakubowicz

 

p.t. „Analiza czynników prognostycznych u chorych z przerzutami do mózgu nie drobnokomórkowego raka

płuca leczonych napromieniowaniem.”

Promotor:    prof. dr hab. Marian Reinfuss

Promotor pomocniczy: dr n. med. Michał Spych

Recenzenci: dr hab. Ewa Sierko

dr hab. Adam Maciejczyk

 

dnia  23.06.2017 r. godz. 1000 lek. med. Agaty Salskiej

 

p.t. „Wartość prognostyczna stężenia apeliny-36 u chorych z zawałem serca z uniesieniem odcinka ST leczonych pierwotną angioplastyką wieńcową.”

Promotor:            dr hab. prof. nadzw. Krzysztof Chiżyński

Recenzenci:         prof. dr hab. Zenon Gawor

prof. dr hab. Marcin Gruchała

 

 

godz. 1100 lek. med. Małgorzaty Dzięcioł

 

p.t. „Znaczenie prognostyczne wybranych miRNA u chorych z pierwszym w życiu ostrym zawałem serca leczonym pierwotną angioplastyką  wieńcową.”

Promotor:            prof. dr hab. Marzenna Zielińska

Recenzenci:         prof. dr hab. Andrzej Wysokiński

dr hab. prof. nadzw. J. K. Wranicz

 

godz. 1200 lek. med. Rafała Czyżykowskiego

 

p.t. „Wpływ stresu oksydacyjnego na skuteczność chemioterapii u chorych na nie drobnokomórkowego raka płuca.”

Promotor:            prof. dr hab. Piotr Potemski

Recenzenci:         prof. dr hab. Maciej Krzakowski

dr hab. prof. nadzw. Tadeusz Pietras

 

godz. 1300 lek. dent. Borysa Tomikowskiego

p.t. „Wpływ geometrii filarów i zastosowanego cementu na retencję koron osadzonych na łącznikach implantologicznych.”

Promotor:            prof. dr hab. Beata Dejak

Recenzenci:         prof. dr hab. Tadeusz Niezgodziński

dr hab. Janusz Borowicz

 

dnia  28.06.2017 r. godz. 1000 lek. med.  Katarzyny Sobczuk

p.t. „Analiza przyczyn krwawień z dróg rodnych i wskazań do diagnostycznego wyłyżeczkowania jamy macicy u kobiet w okresie przedmenopauzalnym.”

Promotor:            prof. dr hab. Jacek Suzin

Recenzenci:         prof. dr hab. Tomasz Pertyński

prof. dr hab. Tomasz Stetkiewicz

 

 godz. 1100 lek. med. Maria Dresler

 

p.t. „Ocena tolerancji i skuteczności leczenia dolegliwości uroginekologicznych przy użyciu pessarów.”

Promotor:            prof. dr hab. Jacek Suzin

Recenzenci:         prof. dr hab. Tomasz Pertyński

prof. dr hab. Witold Malinowski

 

godz. 1200 mgr Roberta Haładaja

 

p.t. „Wykorzystanie oceny napięć mięśnia prostownika grzbietu w określeniu skuteczności terapii wielokrotnego impulsu u pacjentów z przewlekłymi bólami korzeniowymi kręgosłupa lędźwiowego.”

Promotor:            prof. dr hab. Mirosław Topol

Recenzenci:         prof. dr hab. Dariusz Witoński

dr hab. Adam Kosiński

 

godz. 1300 mgr Justyny Kiszałkiewicz

 

p.t. „Ocena ekspresji wybranych klas miRNA oraz ich genów docelowych uczestniczących w szlaku sygnałowym TGF-β/SMAD oraz osi HIF-1α/VEGF/(ING)-4 w przebiegu sarkoidozy – poszukiwanie nowych markerów diagnostycznych.”

Promotor:            prof. dr hab. Ewa Brzeziańska-Lasota

Recenzenci:         prof. dr hab. Barbara Czarnocka

prof. dr hab. Anna Dubaniewicz

 

dnia  30.06.2017 r. godz. 1200 mgr  Anny Prymont-Przymińskiej

 

p.t. „Zmiany stężenia polifenoli i zdolności antyoksydacyjnej osocza po spożyciu truskawek u zdrowych osób.”

Promotor:            prof. dr hab. Dariusz Nowak

Recenzenci:         prof. dr hab. Lech Michalczuk

dr hab. prof. nadzw. Dorota Konopacka

 

Rozprawy doktorskie wraz z recenzjami  wyłożone są do wglądu w   Bibliotece  Głównej  UM w Łodzi,  ul. Muszyńskiego 2.